Jiří z Poděbrad

O projektu:

Na jaře roku 2021 byla k 550. výročí úmrtí krále Jiřího z Poděbrad vypracována anketa Jiří z Poděbrad, aneb co o něm dnes vlastně víme? Poté, co na anketní otázky odpověděla většina žáků nižšího gymnázia, přidaly se i další ročníky a zároveň byl formulář předán volně k distribuci. Respondenti odpovídali anonymně v průběhu jara, léta a začátku podzimu na 23 otázek. Úkolem bylo odpovídat bezprostředně, nehledat správné odpovědi ani na internetu, ani v encyklopediích. Pokud si respondent nevěděl rady, měl odpověď odhadnout podle toho, co se mu zdálo nejpravděpodobnější. Prezentace výsledků ankety se stala součástí programu projektového dne, který byl naplněn aktivitami žáků, jež si během různých vyučovacích předmětů připravili.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zjistit, jaké je v dnešní době povědomí o slavném českém králi a zároveň žákům tuto osobnost dále přiblížit prostřednictvím podnětných aktivit, které jejich zájem zvýšily a zároveň napomohly k lepšímu zapamatování.

Realizace projektu:

Projekt byl realizován v pozimních měsících roku 2021. Završen byl projektovým dnem, který návštívil i král Jiří se svou chotí v podání Karla Lhotského a Blanky Melíškové (jinak vyučujících matematiky a tělesné výchovy). Ti sledovali vystoupení se zpěvem, hrou na hudební nástroje a středověkými tanci secvičenými během hodin hudební výchovy s Barborou Hercikovou, prokládané čtením článků návrhu Mírové smlouvy krále Jiřího připraveným během hodin českého jazyka s Dagmar Lukavcovou a dokumentem České televize. Ostatní žáci pak pracovali na zadaných úkolech.

Realizace ve školních předmětech:

Projekt byl realizován především v rámci hudební výchovy, výchovy k občanství a českého jazyka, ale také se z velké části dotýká dějepisu a výtvarné výchovy.

Účastnici projektu:

Projekt byl určen pro žáky nižšího gymnázia, tzn. primu, sekundu, tercii a kvartu.

Koordinátor projektu:

PhDr. Petr Hercik, Ph.D., hercik@ekopodebrady.cz

Zapojení pedagogové:

PhDr. Dagmar Lukavcová

Mgr. Barbora Herciková

Mgr. Karel Lhotský

Mgr. Blanka Melíšková

Výstup z projektu:

Záznam z projektu:

 

 

Fotogalerie:

Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2] 
Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2] 
Celkový počet obrázků v galerii: 28