ŠABLONY III

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Šablony III

Příjemce: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora specializovaných profesí (např.
školní psycholog), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní
vzdělávání žáků SŠ.

Datum zahájení realizace: 1. 11. 2023

Předpokládané ukončení realizace: 31. 10. 2025

Cílové skupiny: pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a žáci školy

Aktivity projektu:

- Školní speciální pedagog SŠ

- Školní psycholog SŠ

- Kariérový poradce SŠ

- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ