ArtMap Nantes - Poděbrady

Číslo projektu: 2019-1-FR01-KA229-063072_2

O česko – francouzském projektu:

Dlouhodobý projekt, který je realizován v rámci právě vznikajícího partnerství se školou blízkého zaměření ve Francii.

Podstatou projektu je vytvoření společné internetové stránky, kde bude umístěna interaktivní digitalizovaná mapa Poděbrad a bretaňského města Nantes. Nejedná se o klasickou mapu, ale o zobrazení města jakožto prostoru „žitého“ a „prožívaného“ studenty obou škol. Studenti si vyberou nějaké své oblíbené místo, které je například inspiruje k tvorbě, a následně je zdokumentují a zpracují v různých médiích. Svou volbu poté osvětlí textovým komentářem v angličtině.

Jedná se o mezipředmětový projekt propojující Multimediální tvorbu (Audiovizuální výchovu), Grafický designAnglický jazyk s využitím evropské komunikační platformy pro školy eTwinning, který je určen primárně pro SOŠ Multimediálních studií, ale kterého se účastní i kvinta EKO Gymnázia. V rámci projektu se počítá s výměnným pobytem studentů z naší i z francouzské strany.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzájemné poznání studentů obou uměleckých škol – SOŠ Multimediálních studií a francouzské školy - Centra grafických studií (Pôle des Arts Graphiques) - a navázání partnerství mezi těmito školami. Součástí projektu je i absolvování studijní cesty do Francie. Zároveň má projekt umožnit našim žákům aktivní využití anglického (i francouzského) jazyka a výměnu odborných zkušeností se studenty z Francie, země s bohatou kulturní a uměleckou tradicí.

 

Harmonogram projektu:

Ke stažení zde.

 

Pedagogické zajištění:

Mgr. et MgA. Petra Filipová – grafická tvorba

Mgr. Šimon Chloupek – tvorba webových stránek

Mgr. Kateřina Zumrová – anglický jazyk

Mgr. Jana Audrainová – koordinátorka projektu

 

Třídy: 5.V, 2.M, 3.M, 4.M

 

Články o projektu:
Slibně započatá spolupráce s uměleckou školou v Nantes

 

Odkazy:

 

           Internetové stránky francouzské školy: http://www.la-joliverie.com/pole-arts-graphiques/

 

    Internetové stránky eTwinning: https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm