Slavíme 30 let

Na začátku trochu čísel. V novém školním roce zbývá ještě „dobrat“ poslední třídu osmiletého gymnaziálního studia a škola bude naplněna na plánovanou kapacitu 350 žáků. Zhruba 160 žáků bude na gymnáziu a 190 na střední odborné škole s obory vzdělávání Multimediální tvorba a Design a nová média. Kdo by si byl představil, že po 30 letech existence tady tehdy nová škola ještě bude a že o studium na ní bude takový zájem. Moc nás to těší a zároveň zavazuje. Jsme moc rádi, že v rámci vzdělávacích služeb (škol) můžeme nabízet velmi atraktivní obory, které učíme s využitím moderních technologií a ve spolupráci s odborníky z praxe. Získat pro školu lidi, kteří se dnes a denně tím, co ve škole učí, i živí, je nejednoduchý úkol. Spolupráce není o jednom, dvou workshopech za rok, ale o systematické výuce, kterou žáci nesmírně oceňují a která je baví. Moc si těchto spolupracovníků vážím, protože kvalita školy se realizuje především prostřednictvím lidí zapojených do pedagogické práce. Spolu s našimi šikovnými interními vyučujícími, bez kterých by škola nemohla na odpovídající úrovni fungovat, vytváříme tým, který má i do budoucna co nabídnout. Přesvědčte se sami, jak fungujeme v roce 30. výročí založení školy.…

Zdraví Vás

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

 

 

Archiv >>