Mimořádné oznámení

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jsme vás již prostřednictvím našich webových stránek informovali, zahajujeme od dnešního dne „distanční formu“ vzdělávání. Žáci budou dostávat učivo a úlohy k domácí přípravě včetně termínů pro odevzdání od jednotlivých vyučujících prostřednictvím Školy OnLine. Výstupy budou zasílat v předepsaném formátu jako přílohu na školní mailovou adresu učitele, který žákovi úkol zadal. Pro tyto účely máme na Škole OnLine vytvořený na každý týden takto organizované výuky rozvrh. Žáci obdrží z vybraných předmětů podle tohoto rozvrhu 2x týdně zadání a informace, jak mají v samostatné výuce postupovat. 2x týdně musí také vypracovat úkoly, které takto obdrží, a zaslat je k hodnocení. Má-li předmět vícehodinovou dotaci týdně, např. 4 vyučovací hodiny, bude úkolů v jednom zadání více.  Známky z hodnocení budou ukládány v běžném režimu taktéž na Škole OnLine.

Věříme, že tento způsob vzájemné komunikace bude minimalizovat dopad opatření, která přijala vláda v souvislosti s uzavřením škol, na vzdělávání vašich dětí, našich žáků. Vážení rodiče, prosíme vás touto cestou o součinnost. Neměli byste v žádném případě suplovat učitele, ale měli byste dohlédnout, zda se vaše děti aktivně zapojily do distanční výuky. Tento proces budeme pravidelně monitorovat a vyhodnocovat. 

Přeji vám hodně zdraví, optimizmu a příjemný čas společně strávený při výuce, která vás všechny může odpoutat od starostí, které přináší dnešní doba.

Zdraví vás

Zbyněk Lukavec

 

 

 

Archiv >>