Školská rada

V souladu s § 167 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je na škole  od listopadu 2005 zřízena školská rada.

V současné době pracuje školská rada ve složení:

 

Bc. Dana Černá – předsedkyně, zástupce za rodiče a zletilé žáky

Mgr. Radek Váňa – člen rady za zřizovatele

PhDr. Petr Hercik, Ph.D. – člen rady za pedagogické pracovníky