Virtuální prohlídka

Vítáme vás na stránkách EKO Gymnázia Poděbrady, školy s dlouholetou tradicí a spoustou úspěšných absolventů.

Škola poskytuje vedle klasického gymnaziálního vzdělání i unikátní zaměření studia, které na jiném gymnáziu v ČR nenajdete. Výstupem je absolvent, který si nejen osvojil znalosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech, aby mohl pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole, ale také mladý člověk, který dovede myslet a rozhodovat v souvislostech environmentálních, ekonomických a sociálních ve svém profesním i osobním životě. Je vybaven nadstandardními dovednostmi v informačních a komunikačních technologiích (ICT) včetně základů multimediální tvorby, zvládá minimálně dva cizí jazyky na úrovni C, umí zpracovat podnikatelský plán a dovede aplikovat znalosti managementu a marketingu v praxi. Tomu odpovídá i moderní pojetí výuky, kde tablet je nezastupitelným prostředkem práce s elektronickými učebnicemi a zdroji informací. Škola využívá zavedený systém PORIA pro podporu iniciativy a motivace žáků ke studiu a na základě dlouhodobé zkušenosti dokáže pracovat i se žáky, kteří mají specifické vzdělávací potřeby. Škola je nadstandardně vybavena pro výuku přírodovědných předmětů a ICT, což dává žákům možnost seznámit se a osvojit si práci s přístroji, se kterými se na školách tohoto typu nesetkají. EKO Gymnázium je moderní školou pro 21. století. Přesvědčte se sami!

Virtuální prohlídku připravujeme...