Předmětové komise

Předmětová komise sdružuje učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení ve vzdělávací a výchovné oblasti, vytvářejí školní koncepci daného vyučovacího předmětu (vzdělávací oblasti) a podílejí se na výchovně vzdělávací koncepci školy. 

 

Složení předmětových komisí

Matematika a informační a komunikační technologie:
Mgr. Nicole Bumbera, předseda
Mgr. Radek Stýblo
Mgr. Aleš Bezouška
Ing. Petra Čapková
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Cizí jazyky:
PhDr. Eva Svobodová, předseda
Mgr. Vendula Bohuslavová
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Aleš Bezouška
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Mgr. Jana Severová
Mgr. Barbora Senohrábková
Mgr. Zuzana Märzová
Mgr. Simona Hamtilová

Český jazyk a literatura:
Mgr. Barbora Senohrábková, předseda
PhDr. Dagmar Lukavcová
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Jana Severová
Mgr. Barbora Herciková
Mgr. Linda Menšíková

Společenskovědní předměty:
Mgr. Iva Štěrbová, předseda
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
PhDr. Dagmar Lukavcová
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Blanka Melíšková
Mgr. Barbora Herciková
Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová
Jiřina Chrtková

Technologické předměty:
MgA. Leona Kubišová, Ph.D., předseda
MgA. Šimon Chloupek
Jan Strnad
Jiří Petrů
Radek Bláha
Luboš Marek
Jan Smutný
BcA. David Hysek
Ing. Kamila Tomanová
MgA. Barbora Stehlíková
MgA. František Dečman
Jan Švarc

Výtvarné předměty:
Mgr. Anna Martínková, předseda
Mgr. Vojtěch Nehyba
Mgr. Pavlína Martínková
Mgr. Iva Štěrbová
 

Přírodovědné předměty:
Ing. Lucie Musilová, předseda
Mgr. Bohdana Glierová
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Linda Menšíková
Bc. Petra Pačandová