Akreditace

Akreditace EKO Gymnázia Poděbrady jako vzdělávací instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

č. j. 5295/2006-25, č.j. MSMT 19 718/2012-25

Vzdělávací kurzy a semináře akreditované MŠMT ČR pro školy a učitele v rámci DVPP:

 • E-learning ve školní výuce, č.j.: MSMT- 16737/2014-1-487
 • Funkční studium pro školní koordinátory EVVO, č.j. MSMT 16 353/2012-25-250
 • Role EVVO ve škole, metody a formy jejího uplatnění, č.j. 18 341/2011-25-379
 • Výukové programy a projekty pro školy Středočeského kraje, č.j. 18 341/2011-25-379
 • Terénní kurz environmentální výchovy, č.j. 18 341/2011-25-379
 • Hry s environmentální problematikou, č.j. 18 341/2011-25-379
 • Možnosti realizace EVVO v rámci Středočeského kraje, č.j. 18 341/2011-25-379
 • Kurz pro školní koordinátory EVVO, č. j. 3828/2006-25-19, 25 144/2008-25-491
 • Ekogramotnost učitelů základních a středních škol, č. j. 3828/2006-25-19, 25 144/2008-25-491
 • Environmentální výchova ve školních vzdělávacích programech, č. j. 3828/2006-25-19
 • EVVO a vedení škol, č. j. 3828/2006-25-19, 25 144/2008-25-491
 • Obsluha osobního počítače se zaměřením na kancelářský MS OFFICE specializovaný na MS WORD, MS EXCELL, MS POWER POINT, č. j. 28 107/05-20/567

Akreditace EKO Gymnázia Poděbrady jako vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR č. j. AKI./I-5/2006, č.j. MV-11 129-2/OPS-2009

Vzdělávací kurzy a semináře akreditované MV ČR pro veřejnou správu "Strategické plánování a řízení obcí = cesta k úspěšnému rozvoji místa a regionu" - 9 modulů:

 • Strategické plánování rozvoje obcí, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 92/2008
 • Marketingové řízení obcí, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 93/2008
 • Finanční řízení obcí, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 94/2008
 • Projektové řízení obcí, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 95/2008
 • Legislativa ČR a EU v podmínkách obce, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 96/2008
 • Sociální komunikace a týmová spolupráce, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 97/2008
 • Rozvoj lidských zdrojů a trh práce, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 98/2008
 • Rozvojové partnerství v obci a regionu, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 99/2008
 • Informační a komunikační technologie, č.j. MV-19982-3/VES-2011, č. AK/PV - 100/2008
 • Environmentální problematika ve veřejné správě, č. j. OPS-539/2006
 • Udržitelný rozvoj a Agenda 21, č. j. AKI./PV-40/2006
 • Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 – e-learningový vzdělávací program, č. j. OPS-2343/2006