Mléko a my 2017


O projektu:
Projekt vznikl v rámci propagační akce Mléko a my 2017, která probíhala na území České republiky od 4. 9. 2017 do 31. 10. 2017. Pořadatelem akce byla LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333.

Cíl projektu:
V rámci výchovy ke zdraví a problematiky zdravé výživy otevřít téma pravidelné konzumace mléka a mléčných výrobků a zaměřit pozornost na tento segment výživy. 

Více informací na www.laktea.cz.


REALIZACE PROJEKTU VE ŠKOLE:

Projektový den "Mléko EKO", 17. 11. 2017

Projektový den „ Mléko EKO“ jsme uspořádali 17. října 2017, ale už dlouho předtím probíhaly důkladné přípravy.
Program jsme promysleli tak, aby v něm bylo zastoupeno téma z různých úhlů pohledu:
V rámci českého jazyka a literatury byla již v září vyhlášena soutěž o nejlepší báseň „Mléčné poezie“; seznámili jsme se s vítěznými příspěvky a po zásluze autory odměnili.
V rámci přírodopisu vznikl kvíz „Co víte o mléku, másle a sýrech?“; i ten měl svého vítěze – třídního „mlékoznalce“.
V audiovizuální výchově jsme se pustili do drátěné krávy. Tu jsme dotvořili barevnými proužky z tetrapakových balení mléka, které jsme doma pečlivě nasbírali a ve škole s fantazií využili.
Vrcholným bodem našeho projektového dne byla příprava mléčného občerstvení spojená s ochutnávkou nepasterizovaného mléka. S výrobou domácí lučiny nám pomohli rodiče, kteří připravili i další dobroty jako různé pomazánky z tvarohu a sýrů, pudink a dokonce skvělý domácí přírodní sýr. Moc děkujeme!
Mléčnou svačinu z třídní kuchyně doplněnou bylinkami a zeleninou ochutnali zájemci ze sborovny i ostatních tříd.
Projektový den se povedl. Splnil hned několik poslání. Prohloubil povědomí o významu mléka a mléčných výrobků v životosprávě dětí, získal ochotné rodiče ke spolupráci se školou, učitelům dal příležitost spolupracovat a komunikovat s dětmi jinak, než je tomu při běžném školním dni. A samy děti se navzájem poznaly i při práci, kde na každém záleželo - aby se vše podařilo tak, jak jsme si všichni přáli.
Užili jsme si pohodový projektový den „Mléko EKO“!

Pedagogické zajištění:
PhDr. Dagmar Lukavcová
Mgr. Iva Štěrbová
Mgr. Bohdana Glierová

Třída:
1.V (prima) 

Program:

Video:
Kateřina Richterová, MMT4

 

Fotogalerie:
Barbora Brejtrová, MMT2
Karolína Sokolová, MMT2

Strana: [1]  gpsize=9&gpage=2[2] 
Strana: [1]  gpsize=9&gpage=2[2]