Projekt Beethoven

 

O projektu:

Projekt Ludwig van Beethoven je školní projekt, ve kterém se žáci gymnázia seznamují s jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů. Připomínají si 250. výročí jeho narození. Tento projekt je mimořádný a probíhá v podzimních měsících  školního roku 2020 napříč různými školními předměty.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vzájemná spolupráce studentů, propojení znalostí a dovedností napříč různými obory a vyučovacími předměty, seznámení se se životem a dílem skladatele, jeho zasazení do historického kontextu a v neposlední řadě snaha o pochopení díla v kontextu doby moderní, současné.  Projekt bude zakončen tvůrčím dnem, kde žáci předvedou své literární, taneční, výtvarné i hudební počiny a představí spolužákům tuto jedinečnou osobnost.   

Realizace projektu:

Projekt je realizován v podzimních měsících. Bude ukončen na den jeho křtu 17. prosince, kdy by měli žáci také vystoupit se svými jednotlivými hudebními, tanečními i literárními čísly v rámci vánoční akademie. Studenti vyhledávají a zpracovávají informace o životě a díle hudebního skladatele, o době, ve které skladatel žil, o historických událostech a osobnostech, které skladatele ovlivnily, o jeho předchůdcích i o jeho následovnících, o místech, ve kterých působil, pracoval, kam rád jezdil apod. Zároveň se poslechem seznamují s jeho skladbami, hrají jeho skladby na různé hudební nástroje, zpívají, točí film, píší literární texty a tvoří výtvarné práce inspirované jeho hudbou a jeho samotnou osobností.

Realizace ve školních předmětech:

Projekt je realizován především v rámci hudební výchovy a českého jazyka, ale také se z velké části dotýká dějepisu, zeměpisu a výtvarné výchovy, v neposlední řadě se žáci hudebním skladatelem také zabývají v rámci výuky cizích jazyků.

Účastnici projektu:

Projekt je primárně určen pro žáky nižšího gymnázia, respektive pro primu, sekundu, tercii a kvartu.

Koordinátor projektu:

Mgr. Barbora Herciková, hercikova@ekopodebrady.cz

Zapojení pedagogové:

PhDr. Dagmar Lukavcová

PhDr. Petr Hercik, Ph. D.

Mgr. Markéta Tomková

Mgr. Jana Severová

Mgr. Miloš Bernart

Mgr. Martin Roubíček


Výstup z projektu: