ŠABLONY I

Projekt:  ŠABLONY I

 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora personálního rozvoje pracovníků školy

Příjemce: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podporu extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT.

Datum zahájení realizace: 1. 2. 2018

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci a žáci školy

Aktivity projektu:

- Školní speciální pedagog - personální podpora SŠ
- Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP
- Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP
- Tandemová výuka na SŠ