CENTRUM NATURA

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií – Centrum kolegiální podpory

Název projektu: CENTRUM NATURA

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: I/2017 – XII/2019
Příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Cíl projektu:
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvoří ve svém kraji Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání. V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti pedagogům z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Jednou z partnerských škol projektu, kde vzniklo Centrum kolegiální podpory(CKP) v první vlně realizace projektu, je EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech. Základní a střední školy z okolí dostaly příležitost ke spolupráci v projektu formou účasti učitelů přírodovědných předmětů na projektových odpoledních programech. Učitelé ze zapojených škol tak mají možnost získat cenné metodické a inspirační náměty využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.

Cílové skupiny projektu:
- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- pracovníci České školní inspekce


Školy regionu zapojené do projektu:

 • ZŠ T.G.M. Poděbrady
 • ZŠ V. Havla Poděbrady
 • Gymnázium B. Hrabala Nymburk
 • ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
 • ZŠ Sadská
 • ZŠ a MŠ Dymokury
 • ZŠ a MŠ Vrbová Lhota
 • Speciální ZŠ Poděbrady
 • ZŠ JEDNA RADOST Poděbrady
   

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol – IX - XII/2019

17. 9. 2019 (úterý),   15:00             Téma: Ekologie hrou IV
15. 10. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Pokusy se žížalami
12. 11. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Badatelská výuka                                                      
10. 12. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Výukové stavebnice – Lego III

 

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol – 2. pololetí šk.r. 2018/2019

26. 2. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Ekologie hrou III
26. 3. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Měření vitální kapacity plic
23. 4. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Výukové stavebnice – Lego I                                                         
14. 5. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Výukové stavebnice – Lego II
11. 6. 2019 (úterý), 15:00             Téma: Badatelská výuka
 

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol – 1. pololetí šk.r. 2018/2019

25. 9. 2018 (úterý),   15:00            Téma: Badatelská výuka v terénu
16. 10. 2018 (úterý), 15:00            Téma: Hrajeme si s ozoboty
20. 11. 2018 (úterý), 15:00            Téma: Badatelská výuka v učebně                                                         
11. 12. 2018 (úterý), 15:00            Téma: Výukové stavebnice II
15. 1. 2019 (úterý),   15:00            Téma: Pokusy s cukrem a solí


Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol – 2. pololetí šk.r. 2017/2018

20. 2. 2018 (úterý), 15:00              Téma: I ty to zvládneš –  první pomoc
20. 3. 2018 (úterý), 15:00              Téma: Hluk jako škodlivina (původně duben 2018)
17. 4. 2018 (úterý), 15:00              Téma: Jak se měří zdraví (původně březen 2018)      
22. 5. 2018 (úterý), 15:00              Téma: Tablet a výuka v terénu
5. 6. 2018 (úterý),   15:00              Téma: Bádání v přírodě III
- při nepříznivém počasí v některém z termínů duben - červen Ekologie hrou III
 

Projektová odpoledne pro učitele  zapojených škol  - 1. pololetí šk.r. 2017/2018:

19. 9. 2017 (úterý),   15:00            Téma: Určování kvality vody
10. 10. 2017 (úterý), 15:00            Téma: Kouzelnické pokusy
14. 11. 2017 (úterý), 15:00            Téma: Ekologie hrou II
12. 12. 2017 (úterý), 15:00            Téma: Pálení žáhy
16. 1. 2018 (úterý),   15:00            Téma: Výukové stavebnice
 

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol - 2. pololetí šk.r. 2016/2017 + srpen 2017:

28. 2. 2017 (čtvrtek), 15:00          Téma: Jak vyrobit termohrnek
23. 3. 2017 (čtvrtek), 15:00          Téma: Ze života kvasinek
20. 4. 2017 (čtvrtek), 15:00          Téma: Ekologie hrou I
11. 5. 2017 (čtvrtek), 15:00          Téma: Bádání v přírodě I – při nepříznivém počasí Měření pH běžných nápojů
1. 6. 2017 (čtvrtek),   15:00          Téma: Bádání v přírodě II – při nepříznivém počasí Ekologie hrou II.
31. 8. 2017 (čtvrtek), 14:00          Téma: Zkoumáme vlastnosti vody

Kontaktní osoba za příjemce:

Ing. Marika Mencnerová, tel. 595 391 092, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz

Kontaktní osoby za partnera/CKP:

PhDr. Dagmar Lukavcová (vedoucí CKP), tel. 724 937 391, e-mail: lukavcova@ekopodebrady.cz
Mgr. Bohdana Glierová (specialista CKP), tel.732 617 470, e-mail: glierova@ekopodebrady.cz
Mgr. Jana Polachová (specialista CKP), tel. 776 881 582, e-mail: polachova@ekopodebrady.cz

GALERIE - Projektová odpoledne 

 

Školní rok 2019 - 2020


Prosinec 2019

Fotogalerie

 

Listopad 2019

Fotogalerie

 

Říjen  2019

Fotogalerie

 

Září 2019

Fotogalerie

Školní rok 2018 - 2019

 

Červen 2019

Fotogalerie

Květen 2019

Fotogalerie

Duben 2019

Fotogalerie

 

Březen 2019

Fotogalerie

 

Únor 2019

Fotogalerie

 

Leden 2019

Fotogalerie

 

Prosinec 2018

Fotogalerie

Listopad 2018

Fotogalerie

 

Říjen 2018

Fotogalerie  

Září 2018

Fotogalerie  

Školní rok 2017 - 2018

 

Červen 2018

Fotogalerie  

Květen 2018

Fotogalerie  

Duben 2018

Fotogalerie  

Březen 2018

Fotogalerie  

ÚNOR 2018

Fotogalerie                                                                                           

                                                

LEDEN 2018

Fotogalerie                                                                                           

                                                

PROSINEC 2017

Fotogalerie                                                                                           Video 

                                                

                                              

LISTOPAD 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

 

ŘÍJEN 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

ZÁŘÍ 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

ÚNOR 2017

 Fotogalerie                                                                                        Video

                                                 

 

BŘEZEN 2017

 Fotogalerie                                                                                        Video

                                                 

 

DUBEN 2017

 Fotogalerie                                                                                       Video

                                                 

 

KVĚTEN 2017

 Fotogalerie                                                                                       Video

                                                 

 

ČERVEN 2017

 Fotogalerie                                                                                      Video

                                                 

 

SRPEN 2017

 Fotogalerie                                                                                      Video