CENTRUM NATURA

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií – Centrum kolegiální podpory

Název projektu: CENTRUM NATURA

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556
Operační program: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba realizace: I/2017 – XII/2019
Příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Cíl projektu:
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České republiky vytvoří ve svém kraji Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání. V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti pedagogům z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Jednou z partnerských škol projektu, kde vzniklo Centrum kolegiální podpory(CKP) v první vlně realizace projektu, je EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech. Základní a střední školy z okolí dostaly příležitost ke spolupráci v projektu formou účasti učitelů přírodovědných předmětů na projektových odpoledních programech. Učitelé ze zapojených škol tak mají možnost získat cenné metodické a inspirační náměty využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.

Cílové skupiny projektu:
- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
- pracovníci České školní inspekce


Školy regionu zapojené do projektu:

 • ZŠ T.G.M. Poděbrady
 • ZŠ V. Havla Poděbrady
 • Gymnázium B. Hrabala Nymburk
 • ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
 • ZŠ Sadská
 • ZŠ a MŠ Dymokury
 • ZŠ a MŠ Vrbová Lhota
 • Speciální ZŠ Poděbrady
 • ZŠ JEDNA RADOST Poděbrady
   

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol – 1. pololetí šk.r. 2018/2019

25. 9. 2018 (úterý),    15:00     Téma: Badatelská výuka v terénu
16. 10. 2018 (úterý),  15:00     Téma: Hrajeme si s ozoboty
20. 11. 2018 (úterý),  15:00     Téma: Badatelská výuka v učebně                                                         
11. 12. 2018 (úterý),  15:00     Téma: Výukové stavebnice II
15. 1. 2019 (úterý),    15:00     Téma: Pokusy s cukrem a solí


Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol – 2. pololetí šk.r. 2017/2018

20. 2. 2018 (úterý), 15:00     Téma: I ty to zvládneš –  první pomoc
20. 3. 2018 (úterý), 15:00     Téma: Hluk jako škodlivina (původně duben 2018)
17. 4. 2018 (úterý), 15:00     Téma: Jak se měří zdraví (původně březen 2018)                                                       
22. 5. 2018 (úterý), 15:00     Téma: Tablet a výuka v terénu
5. 6. 2018 (úterý),   15:00     Téma: Bádání v přírodě III.
- při nepříznivém počasí v některém z termínů duben - červen Ekologie hrou III.
 

Projektová odpoledne pro učitele  zapojených škol  - 1. pololetí šk.r. 2017/2018:

19. 9. 2017 (úterý),   15:00 Téma: Určování kvality vody
10. 10. 2017 (úterý), 15:00 Téma: Kouzelnické pokusy
14. 11. 2017 (úterý), 15:00 Téma: Ekologie hrou II.
12. 12. 2017 (úterý), 15:00 Téma: Pálení žáhy
16. 1. 2018 (úterý),   15:00 Téma: Výukové stavebnice
 

Projektová odpoledne pro učitele zapojených škol - 2. pololetí šk.r. 2016/2017 + srpen 2017:

28. 2. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Jak vyrobit termohrnek
23. 3. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Ze života kvasinek
20. 4. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Ekologie hrou I.
11. 5. 2017 (čtvrtek), 15:00 Téma: Bádání v přírodě I. – při nepříznivém počasí Měření pH běžných nápojů
1. 6. 2017 (čtvrtek),   15:00 Téma: Bádání v přírodě II.– při nepříznivém počasí Ekologie hrou II.
31. 8. 2017 (čtvrtek), 14:00 Téma: Zkoumáme vlastnosti vody


Kontaktní osoba za příjemce:

Ing. Marika Mencnerová, tel. 595 391 092, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz

Kontaktní osoby za partnera/CKP:

PhDr. Dagmar Lukavcová (vedoucí CKP), tel. 724 937 391, e-mail: lukavcova@ekopodebrady.cz
Mgr. Bohdana Glierová (specialista CKP), tel.732 617 470, e-mail: glierova@ekopodebrady.cz
Mgr. Jana Polachová (specialista CKP), tel. 776 881 582, e-mail: polachova@ekopodebrady.cz

GALERIE - Projektová odpoledne 

Školní rok 2017 - 2018

 

ÚNOR 2018

Fotogalerie                                                                                           

                                                

LEDEN 2018

Fotogalerie                                                                                           

                                                

PROSINEC 2017

Fotogalerie                                                                                           Video 

                                                

                                              

LISTOPAD 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

 

ŘÍJEN 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

ZÁŘÍ 2017

Fotogalerie                                                                                           Video

                                                

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

ÚNOR 2017

 Fotogalerie                                                                                        Video

                                                 

 

BŘEZEN 2017

 Fotogalerie                                                                                        Video

                                                 

 

DUBEN 2017

 Fotogalerie                                                                                       Video

                                                 

 

KVĚTEN 2017

 Fotogalerie                                                                                       Video

                                                 

 

ČERVEN 2017

 Fotogalerie                                                                                      Video

                                                 

 

SRPEN 2017

 Fotogalerie                                                                                      Video