EDURAMA

Název projektu:  EDURAMA

Cíl projektu:

Portál Edurama k ekologickému (či environmentálnímu) myšlení vychází ze základního faktu, že myslíme v pojmech. Pojmy by neměly být prostě izolovaně sdělovány, ale postupně aktivně a ve vzájemných různých vztazích vyvozovány a zpřesňovány. To znamená : poznávání , že to či ono se označuje určitým slovem by mělo být spojeno s poznáváním, že všechno kolem nás je v různých souvislostech, že naše mysl nemá být jakýmsi „slovníkem naučným“, ale slovníkem zároveň ukazujícím souvislosti, navozujícím otázky, vyžadujícím odpovědi – a hledání toho, co je důležité nejen z hledisek znalostí, ale i zaujímání postojů a aktivity….

Cílem projektu je naučit se myslet v souvislostech, což  znamená  domýšlet tyto souvislosti do následných možností změn věcí a jevů, očekávatelných důsledků až  po zaujímání praktických postojů k tomu, o čem tyto pojmy a jejich souvislosti vypovídají.
 

Obsah projektu:

Letošní školní rok 2020/21 je v projektu věnován ověřování obsahu portálu EDURAMA, který představuje pokus o aktivní postupné (etapovité) vyvozování pojmů a hledání jejich různých souvislostí  (od základních – tj.mezi člověkem a přírodou – k následným – tj. i prostředím přetvářeným a vytvářeným člověkem) – až po uvědomování si  některých zákonitých důsledků, zásadních otázek vztahů člověka a přírody, nebezpečí  jejich přehlížení a po zaujímání aktivních postojů k  řešení problémů – a to postupně na různých úrovních  (etapách) vývoje lidského myšlení.

Více informací o projektu: www.edurama.cz

Školy zapojené do projektu:
Malostranské gymnázium Praha
Střední zemědělská škola Český Těšín
ZŠ Most
ZŠ Jilemnice
ZŠ Karviná
EKO Gymnázium Poděbrady

Realizační tým za EKO Gymnázium:
PhDr. Dagmar Lukavcová, školní koordinátorka projektu, lukavcova@ekopodebrady.cz
Mgr. Radek Stýblo, styblo@ekopodebrady.cz
Mgr. Blanka Melíšková, meliskova@ekopodebrady.cz
Mgr. Bohdana Glierová, glierova@ekopodebrady.cz
Mgr. Jana Bartošová, bartosovaj@ekopodebrady.cz
Mgr. Martin Roubíček, roubicek@ekopodebrady.cz
Mgr. Aleš Bezouška, bezouska@ekopodebrady.cz