Na zelenou a bezpečně

Projekt "Na zelenou a bezpečně" je zpracován v souladu s celostátní metodikou bezpečných cest do školy. Podílí se na zvýšení dopravní bezpečnosti žáků tří poděbradských škol: EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií, ZŠ JEDNA RADOST a Základní speciální školy prostřednictvím aktivit a výstupů partnerské spolupráce škol, obce, zainteresovaných organizací a veřejnosti v této oblasti.

Projekt ve školách nastartuje dlouhodobý proces výchovy k udržitelné mobilitě a současně hlubší spolupráci škol s Městem Poděbrady, Městskou policií a veřejností při systémovém řešení dopravně bezpečnostní situace v okolí škol v souladu s Akčním plánem Města Poděbrady na období 2015 - 2018. Samotný projekt bude realizován od dubna do prosince 2015.

Nadace Partnerství, grantový program Na zelenou

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU:

DUBEN 2015

► Mapování a dotazníkové šetření k dopravní bezpečnosti v okolí školy a na cestě do školy - účastníci:
žáci škol, rodiče žáků škol, pracovníci škol a veřejnost

Dotazník pro žáky, rodiče a pracovníky škol zde. (Dotazníkové šetření bylo k 7. 5. 2015 ukončeno.)

Výsledky mapování a dotazníkového šetření

► Seznámení učitelů s projektem na pedagogické radě 14. 4. 2015

► Určení zástupců žáků z řad členů školního studentského parlamentu pověřených přenosem informací -
28. 4. 2015 na schůzce parlamentu

► Zadání dopravně inženýrské studie projektantovi

KVĚTEN 2015

► Představení projektu veřejnosti - článek v Poděbradských novinách
- školní webové stránky
- webové stránky Města Poděbrady

► Předání výstupů z dotazníkového šetření projektantovi

► Zpracování dopravně inženýrské studie, konzultace s projektantem

Článek v Poděbradských novinách, 28. 5. 2015.

ČERVEN 2015

► Zpracování dopravně inženýrské studie, konzultace s projektantem

► 23. 6. 2015, 10:00 - slavnostní předání zpracované dopravně inženýrské studie za účasti představitelů Nadace Partnerství, Města Poděbrady, Městské policie, zapojených škol a  tisku (pozvánka k účasti zde)

Slavnostní předání dopravně-inženýrské studie
V úterý 23. 6. 2015 byla v 10 hod na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií slavnostně předána dopravně-inženýrská studie projektanta Ing. Jiřího Drbohlava do rukou žáků.

Za přítomnosti zástupce Nadace Partnerství Radka Patrného, ředitelů sdružených škol Ing. Zbyňka Lukavce a Mgr. Jindřicha Mončeka, zástupkyně Speciální ZŠ U Bažantnice Mgr. Andrey Marešové, koordinátorky projektu PhDr. Dagmar Lukavcové a dalších, předali žáci studii starostovi Poděbrad PhDr. Ladislavu Langrovi a požádali ho tak o možnost bezpečné cesty do školy. Žáci svou cestu do školy důvěrně znají a jsou schopni odhalit kritická místa i mimo okolí školy, která veřejnosti unikají. I tyto požadavky jsou zahrnuty ve zpracované studii.

V krátké prezentaci představil Ing. Jiří Drbohlav plánované změny, které by měly vyřešit nedostatek parkování před budovou EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií, bezpečné přejití vozovky v ulici Na Hrázi a také bezpečný pohyb při silnici. S realizací chodníku, reliéfového přechodu pro chodce a prostoru pro uzamykání kol se počítá k novému školnímu roku 2015/2016.

Článek v Nymburském deníku 24. 6. 2015 zde.

Strana: [1]  gpsize=12&gpage=2[2] 
Strana: [1]  gpsize=12&gpage=2[2] 

ČERVENEC 2015

► Článek v Poděbradských novinách, 16. 7. 2015:

SRPEN 2015

► Předání zhotovené úschovny kol naší škole

ZÁŘÍ 2015

► 21. - 25. 9. týden aktivit kampaně ZOOM na ZŠ JEDNA RADOST.

ŘÍJEN 2015

► 5. - 9. 10. týden aktivit kampaně ZOOM na Speciální ZŠ Poděbrady.

Tento projekt podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA.