CPTO

img

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Veletrh CPTO - 17. červen 2015

Průmyslový palác na pražském holešovickém výstavišti ožil díky Veletrhu CPTO – projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“.

A naše škola nemohla při závěrečném ceremoniálu ve středu 17. června 2015 chybět. Během dvouletého projektu jsme pořídili moderní laboratoř s mnoha přístroji k využití ve fyzice, chemii, biologii či environmentalistice, v níž se vyučovali nejen naši studenti, ale každý pátek také žáci základních škol z okolí Poděbrad. Na Výstaviště jsme s sebou přivezli k ukázce jen zlomek nadstandardního vybavení, ovšem nejvíce malé i velké návštěvníky pobavilo měření rychlosti, v běhu i chůzi. Veletrhem jsme společně zakončili velmi úspěšný dvouletý projekt, z něhož si každý účastník odnesl mnoho zážitků i užitečných informací.

Mgr. Lucie Krupková

Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2]  gpsize=16&gpage=3[3] 
Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2]  gpsize=16&gpage=3[3] 

Víkendovky s EKO Gymnáziem

Od září letošního školního roku probíhají na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií přírodovědné kroužky financované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizuje se pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Součástí kroužků jsou i 2 víkendové akce žáků a ZŠ a studentů SŠ. Po prvních vydařených víkendovkách na Rýchorské boudě jsme se po dva květnové víkendy vypravili opět do terénu.

Žáci ZŠ se ve dnech 16. – 17. května vydali hledat fosilie pravěkých ježovek, živočišných hub a ústřic, a to do přírodní památky Lom u Nové Vsi u Kolína, kde se v druhohorách rozkládalo moře. Zde si nejen zasoutěžili v poznávání ulit a lastur přinesených plžů a mlžů a otisků pravěkých kapradin, ale došlo i na vlastní sběr fosilií v povolené lokalitě.

Další zastávkou se stal největší komplex lužního lesa v ČR – NPR Libický luh. Vystoupili jsme ve Velkém Oseku a lužním lesem se vydali do Libice n. Cidlinou a dále přes soutok Labe s Cidlinou až do Poděbrad. Na naučné stezce jsme se seznámili s organismy typickými pro tento ekosystém a určili velké množství živočichů a rostlin. Proběhla též diskuze na téma výstavby dálnice přes Libický luh.

V neděli nás čekal výlet do naučně zábavného areálu Mirakulum v Milovicích. Zde nás hlavně zajímaly naučné zahrady, díky kterým si žáci zopakovali, jak vypadají různé druhy hospodářských plodin a čím se od sebe liší např. žito, ječmen, pšenice a oves. Další zastávkou se stala naučná stezka „Život v lese“ a minizoo s obyvateli ze záchranné stanice Pátek u Poděbrad.

Studenti SŠ prožili svůj víkend v termínu 23. – 24. května v rekreačním a sportovním areálu Zbraslavice. V průběhu dvou studených dní se seznámili se životem vodních bezobratlých, které si odchytli v potoce a podle jejich četnosti a druhové rozmanitosti určili tzv. biotický index. Dalšími aktivitami bylo např. určování vodních rostlin nebo travin na  louce. A samozřejmě práce s experimentálními měřicími přístroji – pomocí nich vyhodnotili kvalitu vody v místním rybníce, kaluži nebo jezírku. Zajímala je též kvalita vzduchu, zeměpisné souřadnice či hladina hluku, kterou vydává ptačí zpěv, žabí kvákání, přelet letadla či sekačka na trávu.

Oba víkendy proběhly v badatelském duchu a přinesly spoustu zážitků a nových vědomostí.

Mgr. Bohdana Glierová, lektorka přírodovědných kroužků


Experimentální výuka na EKO Gymnáziu očima žáků ZŠ Komenského Nymburk. Článek naleznete zde.


Experimentální pátky

Experimentální pátky se na naší škole staly již samozřejmostí. Od dubna 2014 jsou určeny pro badatelskou výuku žáků základních škol, kteří k nám jezdí v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“.
Jinak tomu nebylo ani 9. ledna tohoto roku. Osmáci ze ZŠ Komenského Nymburk začali chemií – jejich úkolem bylo zjistit, která ze 4 navrhovaných teplot je nejoptimálnější pro kvašení droždí. S pomocí naměřených hodnot vyprodukovaného oxidu uhličitého správně určili teplotu kolem 40°C. Na závěr pokusu mohli sledovat, jak jim vyrobený CO2 nafukuje balónky.

 

Páťáci mezitím v další třídě měřili hodnoty umělého ekosystému třídy a školy. Poté vybíhali i s přístroji ven do lužního lesa a měřili zde teplotu, vlhkost, rosný bod, hluk a pocitovou teplotu. Naměřené hodnoty z těchto dvou ekosystémů, umělého a přírodního, následně porovnávali.

Po svačině se obě skupiny vyměnily – páťáci si vyzkoušeli kvašení a osmáci pracovali s přístroji venku. Dopoledne proběhlo v badatelském duchu a všichni zúčastnění si z něho odnesli něco praktického do života.

Mgr. Bohdana Glierová, mentor výuky


Víkendovky na Rýchorské boudě

Od září letošního školního roku probíhají na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií přírodovědné kroužky financované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v  rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“, který je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a  realizuje se pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce.

Součástí kroužků jsou i víkendové akce. Dvě z těchto „víkendovek“ jsme prožili na Rýchorské boudě v Krkonoších. První listopadový víkend se sem vypravilo 10 žáků ZŠ se svými lektory, středoškoláci přijeli o týden později. A co nás na Rýchorské boudě v nadmořské výšce 1000 m. n. m. čekalo? Především drsná příroda na hřebenech hor, tolik odlišná od té z Polabské nížiny - Rýchorský prales zahalený v mlze s tajemnými pokroucenými buky, smrky zcela porostlé lišejníky - jasný důkaz čistého ovzduší, nespočet druhů mechů a kapradin a skotský náhorní skot. V terénu i v boudě jsme se věnovali práci s měřicími přístroji – měřili jsme tlak, teplotu a vlhkost vzduchu, GPS souřadnice, rosný bod, rychlost a směr větru, množství UV záření procházejícího slunečními brýlemi, dále nás zajímala voda ze studánky – její zakalení, vodivost, pH a nakonec jsme změřili „hluk“, který vydává horská příroda. K obědu jsme dostali Rýchorské blbouny – sladké knedlíky plné lesního ovoce – malin, jahod a borůvek. Večery jsme trávili společně při ekologických hrách – zahráli jsme si např. hru Zvířecí soud, Ekopolis, BEO, Odkud pocházejí, Na co svět má a nemá a simulační hru Výstavba dálnice.

Prožili jsme dva úžasné víkendy, na které budeme dlouho vzpomínat. A možná, že se na Rýchorce sejdeme i v létě na přírodovědném táboře. Nechcete se připojit?

Mgr. Bohdana Glierová, lektorka přírodovědných kroužků


Zábavné experimenty v jedinečné laboratoři

Pozvednutou sklenkou šampaňského byla 24. 9. 2014 slavnostně otevřena experimentální učebna na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech. Učebna, v jejíchž útrobách se skrývají profesionální přístroje za statisíce, vznikla pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce. Prostory byly vybaveny pro dokonalejší praktickou výuku v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“.

Ředitel školy Zbyněk Lukavec připil nejen na možnost kvalitnějšího středoškolského vzdělávání, ale i na zdárnou spolupráci se spřátelenými základními školami na Nymbursku. Laboratoř není určena pouze studentům školy. Své schopnosti zde prověřují i mladší žáci zapojení do projektu, jenž je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

O jak unikátní učebnu se jedná, zmínila i Marcela Mertinová z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu. EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií jako jedna z mála škol totiž disponuje tak rozsáhlou profesionální vědeckou výbavou. Pro některé studenty představuje zdokonalování v oboru, pro jiné zábavnou formu výuky.

Mgr. Lucie Krupková

Ukázka laboratorních přístrojů pro výuku v učebně i v terénu:

Článek Poděbradské noviny 9.10.2014 k otevření nové experimentální učebny přírodovědných předmětů 24.9.2014

Článek Nymburský deník 3.10.2014 k otevření nové experimentální učebny přírodovědných předmětů 24.9.2014

Fotogalerie z veřejné prezentace k otevření nové experimenální učebny přírodovědných předmětů 24.9.2014

Tisková zpráva z veřejné prezentace k otevření nové experimentální učebny přírodovědných předmětů 24. 9. 2014


Prezentační materiál z realizace projektu ve šk. r. 2013/2014.

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem,
projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Díky realizaci tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a  přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Více o projektu a projektových aktivitách na facebooku.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a  technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.
Udržitelnost aktivit projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).

Mezi partnerské školy projektu bylo zařazeno i EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech.

Základní školy zapojené do projektu:
ZŠ T.G.M. Poděbrady
ZŠ Komenského Nymburk
ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
ZŠ Dymokury

Informace o projektovém záměru školy:

1. Změna konceptu výuky přírodovědných předmětů na gymnáziu, které s ohledem na velký rozsah učiva v jednotlivých předmětech a omezenou hodinou dotaci se vyučují převážně v  teoretické rovině, laboratorní cvičení se dělají jen v nezbytně nutném rozsahu. Tento způsob výuky, založený na systematice, drilování a memorování znalostí, je jedním z prokazatelných důvodů poklesu zájmu o tyto předměty, neboť se ztrácí souvislosti s reálným životem a jeho potřebami. Posílení experimentální práce na konkrétních praktických úlohách s využitím moderní přístrojové techniky propojené na ICT je pro žáky přitažlivější a z hlediska edukace efektivnější způsob výuky. Znalosti se propojují s dovednostmi. Naplňují se požadované kompetence.

2. Škola v současné době nedisponuje moderní experimentální technikou, na které by se dal nový koncept výuky přírodovědných předmětů realizovat. Abychom mohli reorganizovat výuku přírodovědných předmětů a zvýšit podíl experimentální výuky, chceme využít finanční podpory a zařídit odbornou učebnu pro experimentální výuku přírodních věd. Učebna bude vybavena moderní experimentální technikou, která má v žácích probudit zájem o přírodní vědy (fyziku, chemii i biologii). K přístrojovému vybavení škola pořídí výukový SW, který umožní učiteli demonstrovat a žákům aktivně řešit a prezentovat výsledky velkého množství didaktických úloh i vlastních pozorování a měření. Přístrojová technika umožní práci v učebně i v terénu. Učebnu a přístrojové vybavení bude škola využívat k vlastní výuce a ke sdílení se spolupracujícími základními školami. Učebna s přístrojovým vybavením může být využívána i dalšími školskými subjekty, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje, a to i při volnočasových aktivitách. Takto pojatý projekt má prokazatelnou udržitelnost více než 3 roky.

Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK
Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Období realizace: 2. září 2013 – 30. června 2015
Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

Stručný obsah projektu:

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a  základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků.

Cíle projektu:


Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v  oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

Zdůvodnění potřebnosti:

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v  Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.

Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v  Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, že současné technologie jsou již na takové úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, že ne vše je potřeba dělat pracně mechanicky, ale dokáží to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.

Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích.

Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a s moderním vybavením, čímž dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím atraktivní výuky získají ke studiu více žáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s využitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.


Odkazy:

www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.msmt.cz

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.