ŠABLONY II

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Podpora personálního rozvoje pracovníků školy II

Příjemce: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

Anotace projektu:

Projekt zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Datum zahájení realizace: 1. 2. 2020

Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci a žáci školy

Aktivity projektu:

- Školní speciální pedagog - personální podpora SŠ
- Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
- Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP - osobnostně sociální rozvoj
- Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi - DVPP
- Nové metody ve výuce SŠ
- Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
- Využití ICT ve vzdělávání SŠ
- Klub pro žáky SŠ - čtenářský klub