Adopce na dálku

O projektu

Projekt ADOPCE NA DÁLKU probíhá v tercii EKO Gymnázia v rámci výuky předmětu Výchova k občanství. Projekt je realizován ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Centrum na rovinu, která se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Keni.

Cíl projektu

Cílem projektu je zapojit žáky do konkrétní pomoci dětem žijícím v různých oblastech Keni pod hranicí chudoby a zvýšit tak jejich povědomí o životě nejen dětí v rozvojových zemích. Žáci si vyberou jedno konkrétní keňské dítě, kterému budou spolu s pedagogy hradit školné včetně učebních pomůcek a uniformy. Projekt přispívá k vytváření tolerantní multikulturní společnosti a prevenci diskriminace a rasismu v naší zemi.

 

Realizace projektu

září – říjen 2019

V projektu funguje 9 týmů tvořených žáky tercie, které mají následující úkoly:

  1. Detektivové – Nikola Málková a Klára Špitálská - sepíšou ukazatele úspěchu (určení, podle čeho poznáme, že byl projekt úspěšný) a provedou výběr dítěte
  2. Navigátoři – Matěj Halík a Nela Trnková - popíšou, z čeho projekt vychází, k čemu směřuje, jaký problém chceme projektem řešit a jaké cíle si stanovujeme
  3. Pojišťováci – Šimon Štěpán a Jan Hrubý - sepíšou rizika a předpoklady projektu
  4. Špioni – Klaudie Pačesová a Tayla Constable – zjistí, kdo nám může pomoci a kdo škodit, kdo jsou vnější aktéři, kteří vstupují do projektu
  5. Bankéři – Ema Chvojková a Daniela Bartošová – sestaví rozpočet nutný k adopci, zajistí výběr peněz, zjistí podmínky platby, provedenou platbu (ve spolupráci s učitelem)
  6. Časoměřiči – Laura Kociánová a Rozálie Tomanová – sestaví časový harmonogram jednotlivých aktivit projektu
  7. Personalisté – Marián Marek a Zdeněk Černý – navážou písemný kontakt s koordinátorem a vyplní formulář darovací smlouvy (spolu s učitelem)
  8. Reportéři – Monika Fialová, Emma Marková a Barbora Jirečková – zajistí dokladování všech aktivit ostatních skupin - fotografie, videa a rozhovory
  9. Dotahovači – Dominik Hubálek a Kryštof Chorouš – během realizace pomáhají jednotlivým skupinám, jejich úkolem je závěrečné dotažení projektu a vytvoření prezentace z příspěvků všech skupin.


listopad – prosinec 2019

Do projektu byl vybrán čtyřletý chlapec Austine Baraka Ochieng. Žije spolu s rodiči a dvěma sestrami v pronajatém jednopokojovém hliněném domku. Jeho otec je rybář, matka se živí prodejem ryb. Na Austinovo školné se nám podařilo vybrat potřebných 7 200 Kč. Do sbírky se zapojila téměř celá tercie a většina učitelů naší školy.

Díky našemu příspěvku je nyní chlapec adoptován a může v lednu 2020 nastoupit do školky Island of Hope Humanist School  ve městě Kamasengre v Keni. Těšíme se na zprávy o jeho školních pokrocích!


Pedagogické zajištění

Mgr. Bohdana Glierová
PhDr. Dagmar Lukavcová