Nacismus v Evropě

O projektu:

Projekt Nacismus v Evropě je školní projekt, v jehož rámci se žáci gymnázia seznámili s dějinnými událostmi doby Druhé světové války. Připomněli si 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora. Tento mimořádný projekt probíhal v jarních měsících školního roku 2021/22 napříč různými vyučovacími předměty.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu byla vzájemná spolupráce studentů, propojení znalostí a dovedností napříč různými vyučovacími předměty, a především zvýšení povědomosti o událostech, které se před 80 lety odehrály.

Realizace projektu:

Projekt byl realizován v jarních měsících školního roku 2021/22. Byl završen 20. května 2022 projektovým dnem, během něhož byly předvedeny tematické prezentace a filmová zpracování atentátu. Žáci se učili angličtinu letců Royal Air Force, a také si připomněli dobovou hudbu hrou na hudební nástroje a tancem jazzu a swingu. Součástí dne byla i výtvarná aktivita při tvorbě komiksu, kdy každý účastník obdržel jeden ze série obrázků popisujících historickou událost.

Realizace ve školních předmětech:

Projekt byl realizován především v rámci dějepisu, českého jazyka, hudební výchovy, výchovy k občanství a anglického jazyka.

Účastnici projektu:

Projekt byl určen pro žáky nižšího gymnázia, respektive pro primu, sekundu, tercii a kvartu.

Koordinátor projektu:

PhDr. Petr Hercik, Ph.D., hercik@ekopodebrady.cz

Zapojení pedagogové:

PhDr. Dagmar Lukavcová

PhDr. Petr Hercik, Ph. D.

Mgr. Iva Štěrbová

Výstup z projektu:

Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2] 
Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2] 
Celkový počet obrázků v galerii: 18