Present like a PRO!

 

3. ročník školní soutěže v prezentacích 

Základní informace a podmínky účasti:

Prezentace:

 • Třicet
  • příští kalendářní rok je rokem „třicítek“: naše škola oslaví 30. výročí své existence podobně jako Česká republika; téma tedy můžete pojmout tímto nebo jakýmkoliv jiným způsobem – sjednocujícím je pouze číslovka „30“
  • volné téma v rámci společenskovědního, přírodovědného nebo uměleckého oboru
 • čeština nebo cizí jazyk (AJ, NJ, ŠJ, FJ).
 • 10 minut.
 • Technologické zpracování: bez omezení.
 • Prezentující: jednotlivci nebo dvoučlenné týmy

Organizace soutěže:

 • Přihláška: e-mailem na adresu hercik@ekopodebrady.cz; v těle zprávy uvést: jméno, příjmení (v případě týmu jména obou prezentujících), třída (není nutné, aby v týmech byly oba prezentující ze stejné třídy), téma prezentace, jazyk prezentace
 • Termín zaslání přihlášky: 15. listopadu 2022
 • Termín konání: 1. prosince (kategorie vyšší gymnázium a SOŠ) a 2. prosince (nižší gymnázium)
 • Soutěž bude přenášena ze školního televizního studia do tříd dané kategorie, ve kterých budou diváci o jednotlivých prezentacích hlasovat; jimi přidělené body budou součástí celkového hodnocení účastníků
 • Ve školním kanálu na YouTube se můžete inspirovat shlédnutím záznamu minulého ročníku:

Hodnocené položky:

 • Znalost tématu/odbornost.
 • Jazyková úroveň.
 • Úroveň technologického zpracování.
 • Vyváženost formy, obsahu a technologie.
 • Vyčerpání tématu vzhledem k délce prezentace.
 • Neverbální komunikace, kontakt s posluchači.
 • Přednes, práce s hlasem, artikulace.
 • Dodržení časového limitu.

Těšíme se na přihlášky a vystoupení v soutěži!