Present Like a PRO!

O projektu:

Present Like a PRO! je školní soutěž v prezentacích, ve které mohou žáci a studenti zúročit své zkušenosti s prezentováním nabyté jak v rámci školních předmětů – ať během různých projektů, samostatných referátů nebo skupinové práce, tak i čehokoliv jiného, o co se zajímají, co je baví, čemu se věnují ve svém volném čase a co by rádi sdělili ostatním.

Kromě dobré známky za prezentaci v rámci předmětu mají žáci a studenti šanci získat další odměnu v podobě EKOUNů a věcných cen. Soutěžit mohou jako jednotlivci, nebo ve dvoučlenných týmech, které jsou navíc podmínkou účasti v celostátní soutěži Prezentiáda (koná se v druhém pololetí školního roku), pro kterou může být účast v této soutěži skvělou přípravou.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je procvičení a uplatnění prezentačních dovedností žáků a studentů ve všech oblastech: znalost tématu/odbornost, jazyková úroveň, úroveň technologického zpracování, vyváženost formy, obsahu a technologie, vyčerpání tématu vzhledem k délce prezentace, neverbální komunikace, kontakt s posluchači, přednes, práce s hlasem, artikulace, dodržení časového limitu.

Realizace projektu:

Projekt je realizován v podzimních měsících. Žáci a studenti jsou rozděleni do dvou věkových kategorií: nižší gymnázium a vyšší gymnázium se Střední odbornou školou. Každá kategorie má svůj vlastní termín uskutečnění. Prezentace jsou hodnoceny odbornou porotou skládající se vždy z učitele daného oboru (prezentace jsou dále kategorizovány podle oborů), učitele jazyka (prezentace mohou být předvedeny i v jiných jazycích, které se na škole vyučují) a učitele IKT. Přímý přenos soutěže ze školního televizního studia sledují žáci a studenti ostatních tříd dané věkové kategorie a jimi přidělené body jsou součástí celkového hodnocení každé prezentace.

Realizace ve školních předmětech:

Projekt je realizován v rámci všech vyučovaných předmětů.

Účastnici projektu:

Projekt je pro žáky a studenty celé školy ve dvou věkových kategoriích: nižší gymnázium a vyšší gymnázium se Střední odbornou školou.

Koordinátor projektu:

PhDr. Petr Hercik, Ph.D., hercik@ekopodebrady.cz

Zapojení pedagogové:

PhDr. Dagmar Lukavcová

Mgr. Barbora Herciková

Učitelé všeobecně-vzdělávacích předmětů

Výstup z projektu:

Záznam z prezentací 1. část

Výstup z projektu:

Záznam z prezentací 2. část


Fotogalerie:

Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2] 
Strana: [1]  gpsize=16&gpage=2[2] 
Celkový počet obrázků v galerii: 22