Harmonogram projektu ArtMap Nantes - Poděbrady

09/2019
Koordinační schůzka v Centru grafických studií v Nantes

Finální fáze přípravy a organizace projektu.

10/2019

Stáž vyučujícího odborného předmětu v Centru grafických studií v Nantes

MgA. Leona Kubišová, vyučující grafického designu na SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech, ČR, uskuteční od 7. do 18. října desetidenní stáž v Centru grafických studií v Nantes.
Program stáže:

-          seznámení s výukovým programem odborného maturitního oboru Vizuální komunikace pro   plurimédia ve Francii
-          seznámení se strukturou školy Centra grafických studií a její fungování
-          osvojení výukových metod francouzských učitelů odborných předmětů
-      poznání studijních programů a pedagogických metod obou zemí v dotčených oborech
-          ukázka vyučovacích metod, způsobů hodnocení, podpůrných prostředků a průběžné kontroly
-          výměna dokumentů používaných pro průběžné hodnocení žáků (osvojení kompetencí)
-          předání informace o způsobech průběžného hodnocení praxí žáků      

11/2019
Stáž vyučujícího odborného předmětu na SOŠ Multimediálních studií

P. Pablo BARRAL, vyučující odborného předmětu v Centru grafických studií v Nantes, uskuteční desetidenní stáž na SOŠ Multimediálních studií v termínu 8. listopadu – 15. listopadu.
Program stáže:

-          seznámení s fungováním školy a vyučovacím plánem SOŠ MMT s vyučovacími metodami v odborných předmětech a s metodami hodnocení
-          seznámení se systémem, jakým vyhledáváme naše partnery pro realizaci praxí
-          setkáním s vedením školy a s pedagogickými pracovníky
-          porovnání dvou školských systémů a přístupů ve školách stejného zaměření

11/2019

Komunikace mezi žáky, účastníky projektu skrze platformu eTwinning, první fáze projektu:

-          přípravy projektu a na výměny studentů
-          vyhledávání podkladů k environmentální tematice projektu a sdělování získaných informací přes eTwinning
-          osvojení specifické slovní zásoby v Aj, která bude potřebnou pro realizaci projektu

11-12/2019
Pobyt francouzských studentů na SOŠ Multimediálních studií v Poděbradech
25. listopadu - 6. prosince

Program:
-          aktivní účast ve výuce odborných předmětů
-          workshop
-          tvorba interaktivní mapy na téma environmentální politiky
-          aplikace metod a postupů osvojených během výuky odborných předmětů
-          exkurze na vybraná místa z interaktivní mapy
-          setkání se zástupci poděbradské radnice

12/2019
Pobyt studentů SOŠ Multimediálních studií ve francouzské grafické škole v Nantes
6. - 16. prosince

Program:
-          exkurze na vybraná místa Nantes,která souvisí s environmentální tematikou
-          aplikace metod a postupů osvojených během výuky odborných předmětů
-          aktivní účast ve výuce odborných předmětů
-          workshop
-          setkání se zástupci města

01/2020
Mediace kampaně
-          prezentace projektu studentům, vyučujícím a rodičům
-          výstava prací studentů v obou školách – fotografie, videa, interaktivní mapy, cestovní deníky…

03/2020
Výstava pro veřejnost
-          v Poděbradech – Galerie G18
-          v Nantes

05/2020
Koordinační schůzka v Nantes

-          vyhodnocení projektu
-          návrh a plán dalších aktivit v rámci partnerství
-          smlouva o možnosti studia v zahraničí pro studenty partnerských škol