Psychologie prožitkem

O projektu:

Projekt v rámci výuky předmětu Občanský a společenskovědní základ (OSZ) v kvintě. Doplňuje učivo předmětu aplikovanou formou se zaměřením na vybrané celky průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova.

Cíl projektu:

Naplnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v kapitolách sebepoznání, hodnotové priority, vztah k sobě samému a ostatním, relaxace,  komunikace, zvládání stresu a důsledků zátěžových situací aj. nejen v rovině vědomostní, ale především v rovině osobního prožitku a následné reflexe.
 

Realizace projektu:

Ve vyučovacích hodinách předmětu OSZ 1x měsíčně, vždy po teoretickém úvodu k jednotlivým tématům jako sebezkušenostní tréninková aktivita v rámci skupiny (třídy).


Časový rozsah:

1. pololetí školního roku 2023/2024.


Účastníci projektu: 

Žáci kvinty EKO Gymnázia.


Lektor:

Jitka Žáčková


Garant projektu: 

PhDr. Dagmar Lukavcová