Rozhovor Boženy Němcové a Karla Čapka

*v nebi roku 1938*

 

N.: Vítám tě ve spisovatelském nebi! Než budeš moci vkročit mezi pohádkové spisovatele, musíme si popovídat o tvých dílech.


Č: Já jsem v nebi? Můj starší bratr mi vždy tvrdil, že se nikdy do nebe nedostanu. Jak dlouho tu už jsi? Kolik spisovatelů tudy již prošlo? Co se stane s těmi, kteří neprojdou?


N: Dnes jsi zemřel na zápal plic, ale teď se prosím přesuňme k mým otázkám. Za svůj život jsi napsal spoustu pohádek pro malé děti. Také jsem jich pár přečetla. Osobně si myslím, že jsou moc moderní a na malé děti až moc těžké, a tak je někdy nechápou.


Č: Psal jsem své pohádky tak, aby děti bavily. Ne tak, aby se u nich trápily. Za mě jsou tvé pohádky dobré, ale na mou dobu již moc staré.


N: Mé pohádky nejsou staré, nýbrž na svou dobu moderní. To vy mladí nepochopíte.


Č: Každý má svůj styl psaní, od té doby, co jsi zde, se hodně událo. I v literatuře. Dnes tvá “moderní” pohádka znamená nečitelná staročeská kniha.

 

N: Ty ani nevíš, jak bylo těžké psáti v době národního obrození. To se vůbec nepsalo česky, neměli jsme to tak lehké jako vy teď. Byla jsem pod stálým dohledem tajné policie, umřel mi syn a odvrátili se ode mě mí nejlepší přátelé, ale přesto jsem dokázala napsat svá nejlepší díla.

 

Č: Teď to také není lehké, schyluje se k 2. světové válce a spisovatelé jako já to budou mít velmi těžké.


N: Ty ve svých pohádkách objasňuješ věci běžného života, jsi v nich vstřícný a vlídný. Podle mě je lepší děti připravit na těžký život tam dole.


Č: Pohádky vytvářím pro malé děti, abych je potěšil v těžkých chvílích těžkého  života.


N: Když zemřel můj dobrý přítel Karel Havlíček Borovský, četla jsem si mé knihy a ty mne vždy uklidnily. Ty tvoje by to těžko dokázaly.


Č: Já také znal mnoho vlivných lidí, jedním z nich byl Tomáš Garrigue Masaryk, který mé pohádky také velmi ovlivnil. Myslím, že je na pohádkách důležité, aby děti potěšily a mohly díky nim utéci do jiného světa.


N: S tímto s tebou souhlasím a zároveň ti gratuluji, protože jsi jako správný spisovatel obhájil svá díla a povoluji ti vstoupit do spisovatelského nebe. Nechť jsou ti dveře otevřené.

 

Autorky: Michaela Kroužilová, Magdaléna Weiszová