Příklady dobré praxe (Czech Republic) 

Jmenuji se Kateřina Hefny a jsem zakladatelkou a ředitelkou vzdělávacího studia EMA. EMA je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je zvyšování úrovně vzdělávání, osobní rozvoj a začleňování do komunitního života.

Založení EMY v roce 2015 bylo pro mě zásadním rozhodnutím. Nedospěla jsem k němu ze dne na den, moje hledání vlastní spokojenosti trvalo dlouho. Připadala jsem si nevyrovnaná, chyběl mi vytoužený klid, svoboda vlastního sebevyjádření a láska k sobě i k druhým. Můj život mně samotné nedával smysl.

EMA – to jsou Emoce, Myšlení a Aktivita. EMA je prostor, kde vzděláváme děti i dospělé tím, že propojujeme zážitky a zkušenosti s novými informacemi. Tento způsob učení je v České republice stále považován za netradiční, ačkoliv nositelem těchto myšlenek byl český rodák J. A. Komenský. Při realizaci tohoto vzdělávání propojuji uměleckou tvorbu s osobnostním rozvojem.

Moje dětství a dospívání poznamenal komunistický režim a přísná výchova. Pokyny, příkazy, zákazy, nepamatuji si, že bych mohla mít nebo vyjádřit svůj názor. Naučila jsem se být “hodnou a poslušnou” holčičkou, v mém nitru rostla duše rebelky. Objevit ji, přijmout ji a začít ji poslouchat znamenalo vydat se na cestu podobnou horské túře bez mapy a v bouři.

Zpočátku jsem vůbec nevěděla, od čeho se odrazit. Snažila jsem se ve všech oblastech svého života. V práci jsem se dřela, pracovala přesčasy, kariérně rostla, ale vytoužené naplnění nebo pocit seberealizace se nedostavovaly. Vyhoření a úplný kolaps organismu na sebe nenechal dlouho čekat. To byl bod zlomu. Od té doby jsem se učila nahlížet na situace a sebe samu jinak.

Přišel můj první sňatek s cizincem. Jeho laskavost mi otevřela cestu k vlastní ženskosti, kterou jsem do té doby v podstatě neznala. Vydala jsem se do manželovy domoviny, oblasti zasažené válkou. To byl další zlomový bod v mém životě. Tolik utrpení a nespravedlivosti světa, bolesti a smutných příběhů pohromadě jsem do té doby neviděla. Smrt mě provázela na každém kroku. Po několika měsících strávených v rodině manžela jsem na zpáteční dlouhé cestě vlakem, bytostně vnímala, že se domů vrací někdo jiný. Nová Katka.

Přerod, kterým jsem procházela, nešlo zvládat bez pomoci. S podporou terapeutů a průvodců = koučů, jsem překonala tlak okolí, které se bránilo mým hodnotovým změnám, nastavila si hranice a naučila se sebelásce a laskavé komunikaci směrem k sobě. Na základě vlastního zážitku v roli koučovaného jsem se rozhodla rozšířit svoje vzdělání v oboru andragogiky a v roce 2005 jsem prošla ročním výcvikem systemického koučování.

I proto jsem mohla začít nový vztah. Se současným manželem vychováváme spolu už 15 let 3 děti v lásce a partnerském souladu. Přeji si, abych svým dětem dokázala předat zkušenosti ze svého příběhu. Nejvíce mi záleží na tom, aby poznali sami sebe a svoje dary se neostýchali ukazovat světu.

Celkový počet obrázků v galerii: 4