Motivation (Lithuania)

Motyvacija ir kliūtys suaugusiųjų švietimui

 

Pagrindinės suaugusiųjų dalyvavimo švietime priežastys ir motyvaciją mokytis visą gyvenimą palaikantys veiksniai Lietuvoje:

 • Noras praplėsti savo akiratį;
 • Darbo srities kompetencijų tobulinimas;
 • Geresnės karjeros galimybės;
 • Socializacija;              (Ugdymo plėtotės centras, 2010)

 

Kliūtys, neleidžiančios, trukdančios dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose:

 • Tam tikra samprata apie galimybes, naudą ir papildomą vertę asmeniniu ir profesiniu lygmeniu;
 • Klaidingi lūkesčiai apie mokymo programą, jos sudėtingumą ir tvarkaraštį;
 • Klasės dinamika (mokytojo gebėjimas valdyti klasę);
 • Asmeninės priežastys (šeima, finansai, sveikatos problemos);
 • Tam tikrų įgūdžių trūkumas (IKT, užsienio kalbos, laiko planavimo).

 

Pagrindiniuose įstatymuose, reglamentuojančiuose suaugusiųjų švietimą Lietuvoje, užsimenama apie mokymosi galimybių kūrimą kaimo vietovėse, kur yra didžiausia socialinė ir ekonominė nelygybė, taip pat apie bendrųjų kompetencijų ugdymą ir teigiamo požiūrio į mokymosi visą gyvenimą skatinimo galimybes. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į mokymosi visą gyvenimą galimybių ir šalies ekonomikos poreikių derinimą.

 

Raimonda Monstvilaitė, VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ įgyvenamo ESF projekto „Aš galiu“ koordinatorė teigia, kad darbas su žemos kvalifikacijos suaugusiaisiais kelia daug iššūkių. Šio projekto tikslinė grupė apima žmones, turinčius fizinę negalią, psichinės sveikatos problemų, socialinės rizikos šeimas – visi šie veiksniai yra papildomos kliūtys, neleidžiančios rasti tinkamą mokymo pasiūlymą. Jei norime pritraukti žmonių į mokymus, reikia, kad projekto komanda įdėtų daug pastangų ieškodama jų per įvairius komunikacijos kanalus, savo asmeninius ir organizacijos ryšius su privačiomis ir valstybinėmis įstaigomis:

 

 • Anksčiau užmegzti santykiai su Užimtumo tarnyba ir Socialinių paslaugų centru padeda skleisti informaciją apie projektą ir nukreipti tikslinės grupės narius į mūsų organizaciją;
 • Geri santykiai su ankstesnių projektų dalyviais taip pat padeda skleisti žinią apie projektus, mokymus ir kitas veiklas;
 • Mokymų dalyviai, dalyvaudami įvairiose užimtumo veiklose, lygiagrečiai gali mokytis ir kitų įgūdžių, pvz., pozityvios tėvystės, savęs pažinimo, pasiruošimo darbo pokalbiui ir pan.
 • Kai kuriais atvejais dalyviams reikalingos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, todėl, rengiant suaugusiesiems skirtą projektą, rekomenduojame įtraukti ir psichologines paslaugas;
 • Kai žmonės prisijungia prie projekto, siūlome mokymus motyvacijai palaikyti, kad jie neatsisakytų toliau dalyvauti;
 • Norėdami pasiekti žmones ir informuoti apie mokymus, pasitelkiame ir šiuolaikinius socialinės žiniasklaidos kanalus;
 • Projekto komanda susisiekia su tikslinės grupės atstovais ir bando motyvuoti, pritraukti potencialių dalyvių.

 

 

 „Reikia įdėti daug pastangų, kad įtikintume, įrodytume žmonėms, kad jiems reikia mokymų. Visų pirma, jūsų organizacija turi turėti planą, ir komandą, kuri sistemingai sieks jį įgyvendinti. O jūsų ryšiai su kitomis organizacijomis yra pats galingiausias jūsų įrankis“, - teigia R. Monstvilaitė.

                                                Gintarė Černikienė, ŽISPB (Lietuva)