Motivation (Estonia)

Motivatsioonid ja takistused täiskasvanute koolitamiseks

 

Tegurid, mida täiskasvanute koolituses osalemise peamine põhjus ja motivatsioon on mainitud täiskasvanute poolt, näiteks:

 

  • Oskuste ja oskuste täiendamise võimalus.
  •  Võimalus leida uus töökoht.
  •  kaasamise võimalus (sotsialiseerumine).
  •  Võimalus õppida midagi uut enesehinnanguks.

 

Takistused, miks täiskasvanud ei osale täiskasvanute koolitusprogrammis:

  • Pole aega.
  • Pole huvitavaid teemasid / teemasid, millele toetuda.
  • Pole tugevaid õpetajaid / koolitajaid, kes saaksid täiskasvanuid õpetada.
  • Pärast õppimist pole kasulikke tunnistusi / diplomeid.

 

Täiskasvanute koolituse seadus (2015) on täiskasvanute koolitussüsteemi keskne akt Eestis. See sätestab iga inimese õiguse oma teadmisi ja oskusi pidevalt arendada, riigi ja kohalike omavalitsuste kohustused täiskasvanute koolituse koordineerimisel ning tööandjate kohustuse anda õppepuhkus kaugõppes, õhtustel kursustel, välistingimustel õppivatele õppuritele. õppe- või osakoormusega õpe.

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529062015007/consolide

 

Üks oluline valdkond täiskasvanuhariduse valdkonnas on mitte-eestlaste eesti keele õppimine. Eesti Töötukassa rahastab programmi „Tööta ja õpi“, kui töötud saavad õppida eesti keelt. Üks sellistest keelekeskustest on Tallinnas asuv Atlasnet Keelekeskus. Selle direktor Sergei Redki ütles meile, et Atlasneti keelekeskuses on täiskasvanute koolituses loominguline testimine, õppimise metoodika ja sertifitseerimine väga olulised. Näost näkku ja digitaalsed tunnid (heli ja video) on õppeprogrammis. Põhitähelepanu on suunatud rääkimisoskuse treenimisele. Atlasnet lõi oma õppe-õppematerjalid ja metoodika.

https://www.atlasnet.ee/courses

 

 

Eesti keele kursused on muulaste seas väga populaarsed ning eriti tasuta klubides toimuvad kohtumised keeleklubides. Kõik õppekohad Tallinnas ja Narvas võetakse mõne tunni jooksul pärast seda, kui õppurite kõne on avatud. Mõnikord on õnne õpetajatel / koolitajatel, kes teavad, kuidas täiskasvanud õppijatega töötada. Nii et koolitajate ettevalmistamine on üks Atlasneti väljakutseid.

Motivatsioon õppimiseks ning teadmiste ja oskuste täiendamiseks on täiskasvanuhariduses väga oluline. Usaldus õpetajate / koolitajate vastu, loovad õpetamis- ja õppemeetodid ning head materjalid (õpikud ja digitaalsed õppematerjalid) on osa tõhusast haridusprotsessist ja tulemustest.

Ruta Pels, Eesti People to People