Focus Group - Czech Republic

FOCUS GROUP
 

Czech Republic 

Participant name Position
Mgr. Jiří HOLÝ Director Educational Institute of Central Bohemia (VISK)
ředitel VISK (Vzdělávací institut Středočeského kraje)
Mgr. Marie NAJMONOVÁ Pedagogy and psychology, Pedagogical Faculty South Bohemia University České Budějovice
katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské university, České Budějovice

Mgr. Linda RICHTEROVÁ

Deputy Manager for concept and project managing (VISK)
VISK zástupkyně ředitele pro koncepci a projektové řízení

Ing. Markéta PRAŽMOVÁ

Chairwoman Association of VET Colleges in CR (AVOŠ)
předsedkyně AVOŠ

Ing. Marcela DAVÍDKOVÁ

Deputy head AVOŠ (Association of VET Colleges)
místopředsedkyně AVOŠ

Ing. Petr STUDNIČKA, PhD.

Head of Hospitality Cathedra High Hospitality School Prague
vedoucí katedry hotelnictví, Vysoká škola hotelová Praha

Mgr. Václav KOČOVSKÝ

Director of VET Nursing School Příbram

ředitel Střední zdravotnická škola Příbram

Ing. Ludvika JAKEŠOVÁ, PhD. Vice-principal in VET College, SPŠ  a SOŠ Podskalská Praha
zástupkyně ředitele VOŠ, SPŠ  a SOŠ Podskalská Praha
Ing. Mgr. Vladana HORÁKOVÁ, MBA General Manager Aquapalace Prague, Managing partner Golden Apple Hotels
General Manager Aquapalace Praha, Managing Partner Golden Apple Hotels
Ing. Jiřina JENČKOVÁ, Ph.D.

Executive Director Perfect Hotel Concept
jednatelka Perfect Hotel Concept

PaedDr. Josef RYDLO

Director of systematic support of school and pedagogical staff National Educational Institute CR
ředitel odboru systémové podpory pedagogických pracovníků, škol a školských zařízení, Národní vzdělávací institut ČR

Ing. Miloš KOPAL

Business Development Manager, Nestlé Professional Czech Republic

PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ Director Medical College and Medical VET School Ústí nad Labem
ředitelka VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem
Ing. Lucie PAULOVČÁKOVÁ, Ph.D., MBA

Cathedra of andragogics and management of education, Pedagogical Faculty Charles University of Prague
Katedra andragogiky a management vzdělávání, Pedagogická fakulta UK Praha

PhDr. Karel ŠTIX Director VET medical school and Medical College České Budějovice, chairman of the Association of Medical Schools in the Czech Republic
ředitel Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické České Budějovice, předseda Asociace ředitelů zdravotnických škol ČR