Present Like a PRO!

4. ročník školní soutěže v prezentacích 

Základní informace a podmínky účasti:

Prezentace:

 • Téma: volné v rámci společenskovědního, přírodovědného nebo uměleckého oboru
 • Jazyk: čeština
 • Délka: 10 minut
 • Technologické zpracování: bez omezení
 • Prezentující: jednotlivci nebo dvou- až tříčlenné týmy

Organizace soutěže:

 • v organizaci soutěže dochází v letošním roce ke změně:
  • všechny soutěžní příspěvky budou předtočeny ve školním televizním studiu a sestříhány dle kategorií do jednoho bloku
  • záznam bude promítán ve třídách dané kategorie, ve kterých budou diváci o jednotlivých prezentacích hlasovat – jimi přidělené body budou součástí celkového hodnocení účastníků
  • vyhlášení vítězů proběhne živě on-line po skončení projekce
 • Termín natáčení: v týdnu od (termín bude upřesněn)
 • Projekce soutěže: v týdnu od 18. do 21. prosince (termín bude upřesněn)

Přihláška:

 • hercik@ekopodebrady.cz; v těle zprávy uvést:
  • jméno, příjmení (v případě týmu jména obou prezentujících)
  • třída (není nutné, aby v týmech byly oba prezentující ze stejné třídy)
  • téma a obor prezentace
 • Termín zaslání přihlášky: 15. listopadu 2023

Ve školním kanálu na YouTube se můžete inspirovat zhlédnutím záznamu minulého ročníku:

Hodnocené položky:

 • Znalost tématu/odbornost.
 • Jazyková úroveň.
 • Úroveň technologického zpracování.
 • Vyváženost formy, obsahu a technologie.
 • Vyčerpání tématu vzhledem k délce prezentace.
 • Neverbální komunikace, kontakt s posluchači.
 • Přednes, práce s hlasem, artikulace.
 • Dodržení časového limitu.

Těšíme se na přihlášky a vystoupení v soutěži!

Více o projektu Present Like a PRO! naleznete zde.