Školská rada

V souladu s § 167 odst. 1 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon) je na škole od listopadu 2005 zřízena školní rada a pracuje v tomto složení:

Mgr. Radek Váňa – předseda, člen rady za zřizovatele

Ing. arch. Petr Tichota –  zástupce za rodiče a zletilé žáky

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.  – člen rady za pedagogické pracovníky

Informace o doplňujících volbách do školské rady ZDE.

Zasedání školské rady ze dne 26. 6. 2024 ZDE.

O škole