Školská rada

V souladu s § 167 odst. 1 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon) je na škole od listopadu 2005 zřízena školní rada:

 

Bc. Dana Černá  - předsedkyně, zástupce za rodiče a plnoleté žáky

Mgr. Radek Váňa – člen rady za zřizovatele

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.  – člen rady za pedagogické pracovníky

O škole