Školné

Roční školné pro školní rok 2022/2023 je 18 000 Kč.

Nově přijatí žáci hradí školné ve třech splátkách:

do 28. 2. - 4 000 Kč

do 31. 8. - 5 000 Kč 

do 31. 1. - 9 000 Kč

V následujících letech studia se školné hradí jednorázově vždy do 31. 8. nebo ve dvou stejných splátkách splatných do 31. 8. a 31. 1., pokud se obě strany nedohodnou jinak.