Školné

Pro školní rok 2024/2025 bude školné 24.000 Kč/rok.

Číslo účtu: 412107584/0600, do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a účel platby - školné.
Var. symbol se neuvádí.