Pedagogové

koho na škole potkáš

Základním kamenem školy jsou kvalifikovaní pedagogové a profesionálové z oblasti multimédií, kteří přirozeně rozvíjí talent, znalosti a dovednosti každého mladého tvůrce.

 

Ondřej Bláha (Bh)

Ondřej Bláha (Bh)

navrhování a realizace, programování aplikací
Radek Bláha (Bl)

Radek Bláha (Bl)

navrhování a realizace, prostorový design
MgA. František Dečman

MgA. František Dečman

animace, prostorový design, navrhování a realizace, multimediální design
BcA. David Hysek (Hy)

BcA. David Hysek (Hy)

navrhování a realizace
MgA. Šimon Chloupek (Chl), třídní učitel DNM4

MgA. Šimon Chloupek (Chl), třídní učitel DNM4

grafický design, digitální design, písmo, informatika, navrhování a realizace
MgA. Leona Kubišová, Ph.D. (Kb)

MgA. Leona Kubišová, Ph.D. (Kb)

navrhování a realizace, grafický design, média, multimediální design, vizuální design, výtvarná příprava pro média, grafický design seminář
Doc. Ing. Filip Malý. Ph.D.(Ml)

Doc. Ing. Filip Malý. Ph.D.(Ml)

programování aplikací, navrhování a realizace
Luboš Josef Marek (Mk)

Luboš Josef Marek (Mk)

navrhování a realizace, digitální design
Mgr. Anna Procházková (Mr), třídní učitelka DNM3

Mgr. Anna Procházková (Mr), třídní učitelka DNM3

výtvarná příprava pro média, výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury, multimediální kultura
Mgr. Pavlína Martínková (Mp)

Mgr. Pavlína Martínková (Mp)

figurální kresba, prostorová tvorba, výtvarná příprava, výtvarná příprava pro média
Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne), třídní učitel DNM1

Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne), třídní učitel DNM1

technologie produkce, technické kreslení a dokumentace, navrhování a realizace
Jiří Petrů (Pe)

Jiří Petrů (Pe)

digitální design, navrhování a realizace, krátký film
Jan Smutný (Sm)

Jan Smutný (Sm)

digitální design, prostorový design, navrhování a realizace
MgA. Barbora Stehlíková (Sb)

MgA. Barbora Stehlíková (Sb)

digitální design, navrhování a realizace, výtvarná příprava - seminář
Jan Strnad (Sj)

Jan Strnad (Sj)

reklamní fotografie, navrhování a realizace, produktová fotografie - seminář
Mgr. Petra Svobodová (Svá)

Mgr. Petra Svobodová (Svá)

interakční design, navrhování a realizace
Mgr. Jan Švarc

Mgr. Jan Švarc

digitální design
Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová (Šc)

Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová (Šc)

média, ekonomika v médiích
Ing. Kamila Tomanová (Tm)

Ing. Kamila Tomanová (Tm)

krátký film, navrhování a realizace
Mgr. Jana Audrainová (Au), třídní učitelka MMT2

Mgr. Jana Audrainová (Au), třídní učitelka MMT2

český jazyk, literatura a umění
Mgr. Jana Bartošová (Ba)

Mgr. Jana Bartošová (Ba)

občanský a společenskovědní základ
Mgr. Aleš Bezouška (Be), třídní učitel DNM2

Mgr. Aleš Bezouška (Be), třídní učitel DNM2

anglický jazyk, informatika
Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo), zástupkyně ředitele pro EKO Gymnázium

Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo), zástupkyně ředitele pro EKO Gymnázium

anglický jazyk
Mgr. Nicole Bumbera (Bu)

Mgr. Nicole Bumbera (Bu)

matematika
Ing. Petra Čapková (Ca)

Ing. Petra Čapková (Ca)

matematika
Mgr. Simona Hamtilová

Mgr. Simona Hamtilová

anglický jazyk
Mgr. Bohdana Nováková Glierová (Gl)

Mgr. Bohdana Nováková Glierová (Gl)

biologie a ekologie, školní koordinátor EVVO
Mgr. Barbora Herciková (He)

Mgr. Barbora Herciková (He)

český jazyk, literatura a umění
PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

anglický jazyk
Jiřina Chrtková (Chr)

Jiřina Chrtková (Chr)

marketing a marketingová komunikace
Ing. Lucie Marková (Mrk), třídní učitelka MMT1

Ing. Lucie Marková (Mrk), třídní učitelka MMT1

chemie, fyzika
Mgr. Blanka Melíšková (Me)

Mgr. Blanka Melíšková (Me)

tělesná výchova, výchovný poradce
Mgr. Linda Menšíková

Mgr. Linda Menšíková

český jazyk, literatura a umění, zeměpis
Bc. Petra Pačandová

Bc. Petra Pačandová

fyzika
Mgr. Martin Roubíček (Ro), třídní učitel MMT3

Mgr. Martin Roubíček (Ro), třídní učitel MMT3

tělesná výchova, metodik prevence rizikového chování
Mgr. Jana Severová (Se)

Mgr. Jana Severová (Se)

český jazyk, literatura a umění
Mgr. Iva Štěrbová (Št)

Mgr. Iva Štěrbová (Št)

dějepis
Mgr. Daniel Křivánek

Mgr. Daniel Křivánek

informatika, občanský a společenskovědní základ
Mgr. Jana Audrainová (Au), třídní učitelka MMT2

Mgr. Jana Audrainová (Au), třídní učitelka MMT2

český jazyk, literatura a umění
Mgr. Aleš Bezouška (Be), třídní učitel DNM2

Mgr. Aleš Bezouška (Be), třídní učitel DNM2

anglický jazyk, informatika
PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

anglický jazyk
MgA. Šimon Chloupek (Chl), třídní učitel DNM4

MgA. Šimon Chloupek (Chl), třídní učitel DNM4

grafický design, digitální design, písmo, informatika, navrhování a realizace
Ing. Lucie Marková (Mrk), třídní učitelka MMT1

Ing. Lucie Marková (Mrk), třídní učitelka MMT1

chemie, fyzika
Mgr. Anna Procházková (Mr), třídní učitelka DNM3

Mgr. Anna Procházková (Mr), třídní učitelka DNM3

výtvarná příprava pro média, výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury, multimediální kultura
Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne), třídní učitel DNM1

Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne), třídní učitel DNM1

technologie produkce, technické kreslení a dokumentace, navrhování a realizace
Mgr. Martin Roubíček (Ro), třídní učitel MMT3

Mgr. Martin Roubíček (Ro), třídní učitel MMT3

tělesná výchova, metodik prevence rizikového chování
Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo), zástupkyně ředitele pro EKO Gymnázium

Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo), zástupkyně ředitele pro EKO Gymnázium

anglický jazyk
PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

anglický jazyk
Mgr. Radek Stýblo (St), ředitel

Mgr. Radek Stýblo (St), ředitel

Mgr. Jana Audrainová (Au), třídní učitelka MMT2

Mgr. Jana Audrainová (Au), třídní učitelka MMT2

český jazyk, literatura a umění
Mgr. Jana Bartošová (Ba)

Mgr. Jana Bartošová (Ba)

občanský a společenskovědní základ
Mgr. Aleš Bezouška (Be), třídní učitel DNM2

Mgr. Aleš Bezouška (Be), třídní učitel DNM2

anglický jazyk, informatika
Ondřej Bláha (Bh)

Ondřej Bláha (Bh)

navrhování a realizace, programování aplikací
Radek Bláha (Bl)

Radek Bláha (Bl)

navrhování a realizace, prostorový design
Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo), zástupkyně ředitele pro EKO Gymnázium

Mgr. Vendula Bohuslavová (Bo), zástupkyně ředitele pro EKO Gymnázium

anglický jazyk
Mgr. Nicole Bumbera (Bu)

Mgr. Nicole Bumbera (Bu)

matematika
Ing. Petra Čapková (Ca)

Ing. Petra Čapková (Ca)

matematika
MgA. František Dečman

MgA. František Dečman

animace, prostorový design, navrhování a realizace, multimediální design
Mgr. Simona Hamtilová

Mgr. Simona Hamtilová

anglický jazyk
Mgr. Bohdana Nováková Glierová (Gl)

Mgr. Bohdana Nováková Glierová (Gl)

biologie a ekologie, školní koordinátor EVVO
Mgr. Barbora Herciková (He)

Mgr. Barbora Herciková (He)

český jazyk, literatura a umění
PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

PhDr. Petr Hercik, Ph.D. (Hc), zástupce ředitele pro SOŠ Multimediálních studií, třídní učitel MMT4

anglický jazyk
BcA. David Hysek (Hy)

BcA. David Hysek (Hy)

navrhování a realizace
MgA. Šimon Chloupek (Chl), třídní učitel DNM4

MgA. Šimon Chloupek (Chl), třídní učitel DNM4

grafický design, digitální design, písmo, informatika, navrhování a realizace
Jiřina Chrtková (Chr)

Jiřina Chrtková (Chr)

marketing a marketingová komunikace
MgA. Leona Kubišová, Ph.D. (Kb)

MgA. Leona Kubišová, Ph.D. (Kb)

navrhování a realizace, grafický design, média, multimediální design, vizuální design, výtvarná příprava pro média, grafický design seminář
Doc. Ing. Filip Malý. Ph.D.(Ml)

Doc. Ing. Filip Malý. Ph.D.(Ml)

programování aplikací, navrhování a realizace
Luboš Josef Marek (Mk)

Luboš Josef Marek (Mk)

navrhování a realizace, digitální design
Ing. Lucie Marková (Mrk), třídní učitelka MMT1

Ing. Lucie Marková (Mrk), třídní učitelka MMT1

chemie, fyzika
Mgr. Anna Procházková (Mr), třídní učitelka DNM3

Mgr. Anna Procházková (Mr), třídní učitelka DNM3

výtvarná příprava pro média, výtvarná příprava, dějiny výtvarné kultury, multimediální kultura
Mgr. Pavlína Martínková (Mp)

Mgr. Pavlína Martínková (Mp)

figurální kresba, prostorová tvorba, výtvarná příprava, výtvarná příprava pro média
Mgr. Blanka Melíšková (Me)

Mgr. Blanka Melíšková (Me)

tělesná výchova, výchovný poradce
Mgr. Linda Menšíková

Mgr. Linda Menšíková

český jazyk, literatura a umění, zeměpis
Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne), třídní učitel DNM1

Mgr. Vojtěch Nehyba (Ne), třídní učitel DNM1

technologie produkce, technické kreslení a dokumentace, navrhování a realizace
Bc. Petra Pačandová

Bc. Petra Pačandová

fyzika
Jiří Petrů (Pe)

Jiří Petrů (Pe)

digitální design, navrhování a realizace, krátký film
Mgr. Martin Roubíček (Ro), třídní učitel MMT3

Mgr. Martin Roubíček (Ro), třídní učitel MMT3

tělesná výchova, metodik prevence rizikového chování
Mgr. Jana Severová (Se)

Mgr. Jana Severová (Se)

český jazyk, literatura a umění
Jan Smutný (Sm)

Jan Smutný (Sm)

digitální design, prostorový design, navrhování a realizace
MgA. Barbora Stehlíková (Sb)

MgA. Barbora Stehlíková (Sb)

digitální design, navrhování a realizace, výtvarná příprava - seminář
Jan Strnad (Sj)

Jan Strnad (Sj)

reklamní fotografie, navrhování a realizace, produktová fotografie - seminář
Mgr. Petra Svobodová (Svá)

Mgr. Petra Svobodová (Svá)

interakční design, navrhování a realizace
Mgr. Radek Stýblo (St), ředitel

Mgr. Radek Stýblo (St), ředitel

Mgr. Iva Štěrbová (Št)

Mgr. Iva Štěrbová (Št)

dějepis
Mgr. Jan Švarc

Mgr. Jan Švarc

digitální design
Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová (Šc)

Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová (Šc)

média, ekonomika v médiích
Ing. Kamila Tomanová (Tm)

Ing. Kamila Tomanová (Tm)

krátký film, navrhování a realizace
Mgr. Daniel Křivánek

Mgr. Daniel Křivánek

informatika, občanský a společenskovědní základ