Grafický design

Získání vědomostí o základních principech designu pro tiskoviny. V rámci předmětu se učí práce s rodinou Adobe programů (Illustrator, Photoshop, InDesign), které se prakticky využívají při navrhování corporate identity a tvorbě design manuálu. Seznamuje se s působením fontů a dovedností vybírat vhodné fonty ke svým návrhům. Návrhy tvoří se znalostí nejnovějších trendů.
Ve vyšších ročnících studenti rozvíjejí dovednosti v Adobe programech, vytváří náročnější a komplexnější návrhy, např. ve spolupráci s firmami zpracovávají reálné zakázky a podílí se na tvorbě propagačních materiálů pro školu. Součástí klauzurních prací ve třetím ročníku je tvorba komiksu, který je nedílnou součástí výuky, a využijí v něm znalosti z klasických grafických technik a výtvarných předmětů.
Čtvrtý ročník je věnován přípravě studentských tiskových a digitálních portfolií a především ročníkové práci, kde se v rámci mezipředmětové spolupráce v jednom projektu propojí dovednosti ze všech odborných předmětů.
Předmět grafický design se věnuje i aktivní účasti studentů v tuzemských i mezinárodních soutěžích jako je např. Máš umělecké střevo nebo komiksová soutěž Adry „Promluv k světu bublinou“.

 

 

 

 

zpět na přehled předmětů