Programování

Seznámení se základy algoritmizace vybraných problémů. Zaměření na základní pojmy z dané oblasti, jako jsou například proměnná, datová struktura, podmínky a cykly, poznání složitější struktury (například jednorozměrné a dvourozměrné pole).  Studenti se naučí algoritmicky myslet a rozebrat daný problém na jednotlivé kroky, ze kterých pak sestaví algoritmus. Seznámí se s programovacím jazykem a softwarovými nástroji, které ulehčují vývoj a programování aplikace. Zaměří se na principy vybraného programovacího jazyka, poznají jeho koncepty, naučí se zapsat sestavené algoritmy v daném programovacím jazyku. V posledním ročníku se tyto koncepty prohlubují a rozvíjejí v oblasti vývoje síťových a webových aplikací, završením je vývoj mobilní aplikace ve vybraném programovacím jazyku a seznámení s příslušnými nástroji pro vývoj aplikací pro chytrá mobilní zařízení. 
 

zpět na přehled předmětů