Školné

Roční školné pro šk. rok 2021/2022 je 18 000 Kč.

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, hradí se školné:

  • jednorázově do 31. 8. 2021
  • nebo ve dvou stejných splátkách splatných do 31. 8. 2021 a 31. 1. 2022

 

Číslo účtu:

412107584/0600

Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a účel platby - školné.

Var. symbol se neuvádí.