Praxe

Studenti absolvují ve třetím a čtvrtém ročníku odbornou praxi u reklamních agentur, v grafických studiích a firmách pohybujících se v oblasti médií a mediální produkce. Spolupracujeme s řadou renomovaných firem z oblastí filmu, grafiky, animace či fotografie, například s Českou televizí, se skupinou MAFRA, agenturou New Wave, FILMAGIX.
Neocenitelnou zkušenost z reálního pracovního prostředí získají studenti v rámci předmětu Marketing a marketingová komunikace.

Důležité informace k praxím ve školním roce 2021/2022

  • Odborná praxe studentů 4. ročníku se uskuteční od 22. 11. - 3. 12. 2021
  • Odborná praxe studentů 3. ročníku se uskuteční od 23. 5. - 3. 6. 2022