Praxe

Studenti absolvují ve třetím a čtvrtém ročníku odbornou praxi u reklamních agentur, v grafických studiích a firmách pohybujících se v oblasti médií a mediální produkce. Spolupracujeme s řadou renomovaných firem z oblastí filmu, grafiky, animace či fotografie, například s Českou televizí, se skupinou MAFRA, agenturou New Wave, FILMAGIX.
Neocenitelnou zkušenost z reálního pracovního prostředí získají studenti v rámci předmětu Marketing a marketingová komunikace.

Důležité informace k praxím ve školním roce 2022/2023

  • Odborná praxe studentů 4. ročníku se uskuteční od 21. 11. - 2. 12. 2022
  • Odborná praxe studentů 3. ročníku se uskuteční .....termín připravujeme