Marketing a média

Působení marketingu jednotlivců, skupin, firem a organizací prostřednictvím médií nás obklopuje na každém kroku: Je jedno, zda se jedná o média tištěná či elektronická. Bez znalosti marketingu se člověk těžko orientuje v dnešní komunikačně složité době. Studovat obory vzdělávání Multimediální tvorba a Design a nová média s cílem úspěšného uplatnění na trhu práce nebo v podnikání bez marketingu je polovičaté, cestou zpět. Aby vedla k úspěchu, musí si žáci ve 3. ročníku osvojit základy marketingu, jak marketingově firmu řídit, rozumět, co obnáší slovní spojení „umět vyrábět správné výrobky, dát jim správnou cenu, prodávat je na správném místě a správně je mediálně podpořit“ a naučí se metody a formy výzkumu potřeb zákazníků. Celý 4. ročník je zaměřen na marketingovou komunikaci. Žáci se mj. naučí produkovat reklamu se znalostí cílové skupiny ve vazbě na jejich nákupní chování a rozhodování. Budou umět užívat v praxi strategie úspěšné komunikace včetně používaných triků. Osvojí si i moderní formy komunikace prostřednictvím sociálních sítí a netradičních postupů internetové komunikace. Budou umět zpracovat podnikatelský plán pro případ podnikání v oboru či pochopení rozdílu mezi zaměstnáním a podnikáním.

 

zpět na přehled předmětů