Učebnice pro školní rok 2023-2024

Učebnice a pomůcky musí být zakoupeny před zahájením školního roku 2023/2024.

Jednotlivé tituly je nutné vybírat přesně  dle uvedených ISBN, aby nedošlo k záměně.

 

Obor: Multimediální tvorba

Obor: Design a nová média (Scénická a výstavní tvorba)

 

Učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník  je  možné:

  • zakoupit dle níže uvedeného seznamu učebnic a pomůcek jednotlivých tříd individuálně
  • závazně objednat u třídního učitele v termínu od 20. 6. 2023 do 23. 6. 2023 a následně uhradit dle pokynů na účet školy
  • zakoupit dne 19. 6. 2023 na burze učebnic, kterou škola ve spolupráci s žáky vyšších ročníků organizuje

1. ročník

Učebnice a pracovní sešity pro první ročník zajišťuje škola. Platba dle následných pokynů na účet školy během září 2023.

2. ročník

Předmět

Název

ISBN

CJ

Český jazyk a komunikace pro střední školy 2.díl UČEBNICE

978-80-7358-172-5

CJ

Český jazyk a komunikace pro střední školy 2.díl PRACOVNÍ SEŠIT

978-80-7358-173-2

LIU

Nová literatura pro střední školy 2 UČEBNICE

(zkrácená verze)

978-80-7358-381-1

LIU

Nová literatura pro střední školy 2 PRACOVNÍ SEŠIT

(zkrácená verze)

978-80-7358-382-8

ANJ

Pokračují v zakoupené učebnici a sešitu

 

3. ročník

Předmět

Název

ISBN

CJ

Učebnice i pracovní sešity mají žáci koupené

 

LIU

Literatura pro 3. ročník SŠ - UČEBNICE

(zkrácená verze)

pouze pro obor Multimediální tvorba

978-80-7358-187-9

LIU

Literatura pro 3. ročník SŠ – PRACOVNÍ SEŠIT

(zkrácená verze) (pro oba obory)

978-80-7358-188-6

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Student´s Book Czech Edition

9780194504515

ANJ

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Workbook Czech Edition  PRACOVNÍ SEŠIT

9780194504539

4. ročník

Předmět

Název

ISBN

CJ a LIU

učebnice na mluvnici i literaturu mají žáci koupené

 

ANJ

Pokračují v zakoupené učebnici a sešitu

 

Sdílet článek