Vizuální design

Předmět Vizuální design je vyučován ve druhém a třetím ročníku. Během této doby si studenti osvojí základní principy designu pro tiskoviny a zdokonalí se v práci s Adobe programy (Illustrator, Photoshop, InDesign), které prakticky využijí při navrhování corporate identity a tvorbě design manuálu.
Ve třetím ročníku si studenti rozvíjí dovednosti při propojování grafického designu a 3D grafiky, kdy navrhují reklamu do interiéru a exteriéru, potisk a výrobu reklamních předmětů, vytváří vizualizace či makety výrobků.

 

 

zpět na přehled předmětů