Předmětové komise

Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení ve vzdělávací a výchovné oblasti, vytvářejí školní koncepci daného vyučovacího předmětu (vzdělávací oblasti) a podílejí se na výchovně vzdělávací koncepci školy.

Složení předmětových komisí

Matematika a informační a komunikační technologie:
Mgr. Nicole Bumbera, předseda
Mgr. Radek Stýblo
Mgr. Aleš Bezouška
Ing. Petra Čapková
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Cizí jazyky:
Mgr. Kateřina Zumrová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Aleš Bezouška
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Mgr. Jana Severová
PhDr. Eva Svobodová
Mgr. Barbora Senohrábková
Mgr. Zuzana Märzová
Mgr. Vendula Bohuslavová

Český jazyk a literatura:
PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Mgr. Jana Audrainová
Mgr. Jana Severová
Mgr. Barbora Senohrábková
Mgr. Barbora Herciková

Společenskovědní předměty:
PhDr. Dagmar Lukavcová, předseda
Ing. Zbyněk Lukavec
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Blanka Melíšková
Mgr. Barbora Herciková
PhDr. Petr Hercik, Ph.D.
Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Iva Štěrbová
Mgr. Martina Švejcarová Bejšovcová
Jiřina Chrtková

Technologické předměty:
MgA. Leona Kubišová, Ph.D., předseda
MgA. Šimon Chloupek
Jan Strnad
Jiří Petrů
Radek Bláha
Luboš Marek
Ing. David Bros
Jan Smutný
BcA. David Hysek
Ing. Kamila Tomanová
MgA. Barbora Stehlíková

Výtvarné předměty:
Mgr. Anna Martínková, předseda
Mgr. Vojtěch Nehyba
Mgr. Markéta Tomková
Mgr. Pavlína Martínková
Mgr. Iva Štěrbová
PhDr. Vlasta Smoláková CSc.

Přírodovědné předměty:
Ing. Lucie Musilová, předseda
Mgr. Bohdana Glierová
Mgr. Martin Roubíček
Mgr. Kateřina Zumrová
Ing. Pavel Ježek
Bc. Petra Pačandová

 

O škole