Přijímací řízení

KROK ZA KROKEM 

 

 

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacích zkoušek pro obor:

82-41-M/03 Design a nová media (Výstavní a scénická tvorba)

Počet přijímaných žáků: 1


Přihlašování je možné prostřednictvím e-mailu eko@ekopodebrady.cz. Bližší informace obdržíte v kanceláři školy na tel. čísle 325 615 014.

Uchazeč bude přijat na základě výsledku talentové zkoušky.

Talentová zkouška se skládá ze tří částí:

    Tematická kresba (90 minut)
    Počítačové dovednosti (80 minut)
    Pohovor s ředitelem školy, zástupcem ředitele a pedagogem odborných předmětů (10 minut)

Kritéria přijetí ke studiu