Přijímací řízení

KROK ZA KROKEM 

 

 

 1. Žádost v ZŠ o vyplnění přihlášky ke studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

  Formulář přihlášky ke stažení zde.
  Potvrzení od lékaře není nutné.

 2. Odeslání přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2023

  Odeslání přihlášky do 30. listopadu 2022 doporučeně poštou nebo předání osobně v kanceláři školy.
  82-41-M/03 Design a nová média (Scénická a výstavní tvorba)
  82–41–M/17 Multimediální tvorba

 3. Talentová zkouška

  Termín talentové zkoušky je 8. a 9. ledna 2023.  Pozvánku s podrobnými informacemi obdržíte nejpozději 10 dní předem. Talentová zkouška se uskuteční ve školních ateliérech na 2. nádvoří poděbradského zámku nebo v budově školy.

  Skládá se ze tří částí:

  • Tematická kresba (90 minut)
  • Počítačové dovednosti (80 minut)
  • Pohovor s ředitelem školy, zástupcem ředitele a pedagogem odborných předmětů (10 minut)

  Kritéria přijetí ke studiu

 4. Výsledky přijímacího řízení

  Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách ........... v odpoledních hodinách. Informace o přijetí budou zveřejněny ..............2024

 5. Odevzdání zápisového lístku

  Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí osobně v kanceláři školy nebo doporučenou poštou.