Přijímací řízení

KROK ZA KROKEM

 

 

 1. Žádost ve ZŠ o vyplnění přihlášky ke studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

  Formulář přihlášky ke stažení zde.
  Potvrzení od lékaře není nutné.

 2. Odeslání přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2021

  Odeslání přihlášky do 30. listopadu 2021 doporučeně poštou nebo předání osobně v kanceláři školy.

 3. Talentová zkouška

  Termín talentové zkoušky je 5. a 6. ledna 2022 .  Pozvánku s podrobnými informacemi obdržíte nejpozději 10 dní předem. Talentová zkouška se uskuteční v budově školy nebo ve školních ateliérech na 2. nádvoří poděbradského zámku.

  Skládá se ze tří částí:

  • Tematická kresba
  • Počítačové dovednosti
  • Pohovor s ředitelem školy, zástupcem ředitele a pedagogem odborných předmětů

  Kritéria přijetí ke studiu

 4. Výsledky přijímacího řízení

  Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na úřední desce školy a webových stránkách do 5 kalendářních dnů. Informace o přijetí budou zveřejněny 5. února 2022.

 5. Odevzdání zápisového lístku

  Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí osobně v kanceláři školy nebo doporučenou poštou.