Technologická produkce

Předmět se zaměřuje především na praktickou část výuky. Studenti se učí orientovat v prostoru a v měřítku, využívají různé technologické postupy vhodné pro konkrétní realizaci a seznamují se různými materiály například dřevem, plastem, kovem, papírem, hlínou, stavebními materiály apod. Navrhují objekty praktické (např. hračky, hry, reklamní předměty) a zabývají se navrhováním exteriérů i interiérů, které se využívají jako výstavní či prodejní prostory.

 

 

zpět na přehled předmětů