Zasedání školské rady ze dne 26. 6. 2024

konané v EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Na Hrázi 742/64, Poděbrady

Za školskou radu přítomni:

Mgr. Radek Váňa – předseda, člen rady za zřizovatele
Ing. arch. Petr Tichota –  zástupce za rodiče a zletilé žáky
PhDr. Petr Hercik, Ph.D. – člen rady za pedagogické pracovníky

Další účastníci:

Mgr. Radek Stýblo – ředitel školy

Program jednání:

1)    Informace o školném na příští školní rok a podepsaných dodatcích ke smlouvě
2)    Personální zajištění příštího školního roku
3)    Zpráva o stavu úklidu v budově školy
4)    Práce na projektu rekonstrukce budovy školy
5)    Informace o plánované změně nejdůležitějších dokumentů školy
a.    Školní a organizační řád školy
b.    Klasifikační řád školy

Průběh jednání:

ředitel školy informoval školskou radu o jednotlivých tématech z programu jednání:

1)    Informace o školném na příští školní rok a podepsaných dodatcích ke smlouvě
-    školné se na příští školní rok  nezvyšuje a současně došlo k podpisu dodatků ke smlouvám, které znovu tuto skutečnost potvrzují. Dva rodiče odmítli dodatek podepsat (s těmito rodiči budeme situaci dále řešit), jinak celý zbytek školy má dodatky v tuto chvíli podepsané

2)    Personální zajištění příštího školního roku
-    byla podána přesná informace o stavu personálního zajištění, nově bude na škole působit rodilá mluvčí na zpestření a zkvalitnění výuky anglického jazyka. Ve škole bude nově působit pedagogická suplující učitelka, která bude mimo jiné pružně reagovat na nenadálé změny rozvrhu

3)    Zpráva o stavu úklidu v budově školy
-    škola bude z důvodu zkvalitnění provádění úklidu přecházet pod úklidovou firmu, která pomůže zautomatizovat celý proces. V současné době má škola dvě nabídky a čeká na třetí. Následně bude rozhodnuto, která agentura úklid převezme nejpozději k 1. 9. 2024

4)    Práce na projektu rekonstrukce budovy školy
-    školská rada byla seznámena s postupem prací na projektů rekonstrukce školy a byla informována o plánovaných termínech ukončení práce na projektu a začátku stavebních prací

5)    Informace o plánované změně nejdůležitějších dokumentů školy
a.    Školní a organizační řád školy
b.    Klasifikační řád školy
-    ředitel školy informoval školskou radu, že právě probíhají práce nad změnou dvou nejdůležitějších dokumentů školy. V obou dokumentech je třeba aktualizovat pravidla chování a klasifikace s přihlédnutím k aktuální situaci ve školství (např. nástup umělé inteligence při tvorbě studentských prací)
-    oba dokumenty bude projednávat školská rada na příštím zasedání v září

V Poděbradech dne 26. 6. 2024

Zápis provedl:     

Mgr. Radek Stýblo
ředitel školy