Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

Header image

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek pro obor:

  • 82-41-M/03 Design a nová media (Výstavní a scénická tvorba))

Počet přijímaných žáků: 5


Přihlašování je možné od 21. do 25. 5. 2024 ve stejném režimu jako v kole prvním:

  • Elektronicky přes Dipsy.cz s využitím identity občana
  • Hybridně přes Dipsy.cz bez identity (potom je nutné dopravit výpis do školy)
  • Papírovou přihláškou dodanou osobně nebo poštou, případně datovou schránkou

Uchazeč bude přijat na základě výsledku talentové zkoušky, která se budou konat 10. 6. 2024.

Talentová zkouška se skládá ze tří částí:

  • Tematická kresba (90 minut)
  • Počítačové dovednosti (80 minut)
  • Pohovor s ředitelem školy, zástupcem ředitele a pedagogem odborných předmětů (10 minut)

Kritéria přijetí ke studiu zde.

Sdílet článek

 

Mohlo by vás také zajímat