Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků

Schůzka se uskuteční online formou 7. 9. 2023 v 16 hodin. Odkaz obdrží rodiče od třídních učitelů prostřednictvím mailu.