Design a nová média - podrobnosti

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA TROCHU JINAK

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, čtyřleté studium zakončené státní maturitní zkouškou 

Obor Design a nová média formálně vychází z oboru Scénická a výstavní tvorba. V odborné oblasti se většinově shoduje s oborem Multimediální tvorba. Od tohoto oboru se odlišuje především vyšší specializací na řešení prostoru a trojrozměrných objektů. 
Výuka je zaměřena na ovládnutí špičkových technologií, práci s náročnými grafickými softwary (Adobe, 3D Max…), využití klasických výtvarných technik, práci s tradičními i netradičními materiály. Studenti vytváří 2D a 3D návrhy produktů od konceptu, přes zpracování technických výkresů, vizualizaci, až po finální realizaci. Učí se připravovat návrhy interiéru, exteriéru, multimediálních instalací, navrhovat audio-vizuální projekci tzv. videomapping, světelný design a virtuální realitu, zacházet s fotografickou a filmovou technikou a využívat ji v tvorbě designových či reklamních produktů, ale i ve výstavní a scénické tvorbě, pracovat se speciálními animačními počítačovými programy a ovládat příslušné techniky. 

Kde se uplatníš? 

 • V reklamním a propagačním průmyslu,
 • v tvorbě vizuálního, digitálního, prostorového a interakčního designu, 
 • při navrhování 3D produktů, interiérů, exteriérů, instalací a expozic,
 • v průmyslovém designu a výrobě,   
 • v reklamní produkci a propagačním průmyslu, 
 • při řešení prostorové multimediální tvorby, 
 • v reklamních či výstavních agenturách, grafických studiích, filmových ateliérech, televizních studiích, propagačních odděleních, v architektonických ateliérech aj. 
 • v médiích… 

 

Připravíme tě na profese:

 • grafický designér  
 • produktový fotograf 
 • webdesignér 
 • návrhář interiérů a exteriérů, filmových a divadelních scén, multimediálních instalací, produktových obalů a reklamních ploch. 

 

Přijímací řízení