Mezinárodní soutěž Máš umělecké střevo?

Máš umělecké střevo?, z.s.

2021/2022
Ocenění v kategorii Projekt s přesahem do veřejného prostoru - autorky Eliška Přesličková, Eliška Kotrbová a Alice Šandová (2. ročník oboru Design a nová média)

2018/2019
2. místo - autoři Luboš Hradec, Miroslav Mužík, video NATURAL VIRTUAL (4. ročník oboru Multimediální tvorba)

2017/2018
Zvláštní ocenění za film Sny o skutečné identitě - autoři Luboš Hradec, Miroslav Mužík (3. ročník oboru Multimediální tvorba)

2016/2017
Cena za výjimečný pedagogický počin udělený Ing. Aleně Brabcové

3. místo - autoři Luboš Hradec, Miroslav Mužík, snímek Hranice (2. ročník oboru Multimediální tvorba)