Čímtačára

Online výtvarná soutěž

Školní rok 2020/2021

Výtvarná soutěž s tématem Labyrint zahrnovala několik soutěžních i nesoutěžních kategorií. Žáci, studenti i pedagonové prezentovali svá díla, získávali body od návštěvníků, a tím i zpětnou vazbu ke své práci. 

V kategorii SŠ s umeleckým zaměřením (14-16 let) získal Čestné uznaní Filip Cvejn z 1. ročníku Multimediální tvorby. Eliška Přesličková a Veronika Škaloudová z 1. ročníku oboru Design a nová média se umístila v TOP 10 výběru. 

V kategorii SŠ s umeleckým zaměřením (17 – 21let) se ve výběru TOP 20 umístila Annemarie Bušinová z 1. ročníku Multimediální tvorby.

https://www.cimtacara.cz/ 

Veronika Škaloudová, DNM1 

 

Eliška Přesličková, DNM1  

 

 

 

Annemarie Bušinová, MMT1