Manažeři udržitelného rozvoje ve školách

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu, který se zabývá problematikou udržitelného rozvoje a stali se jeho ambasadorskou školou v ČR.

Cíl projektu:

Myšlenkou tohoto projektu je vyvinout „celoškolní přístup“ k udržitelnosti rozvoje na evropské úrovni. Cílem je poskytnout středním školám (a dalším vzdělávacím institucím) nástroje pro to, jak jednat tváří v tvář aktuálním ekonomickým, ekologickým a společenským výzvám. Jde o kolektivní myšlení a koordinaci udržitelných a odpovědných akcí na všech úrovních školy v rámci globálního přístupu. Tento projekt si klade za cíl vést ke změnám v etickém a odpovědném chování. 

Princip projektu:

Ambasadorská škola jmenuje manažera CSR, který nastaví proces CSR, otestuje online školící moduly, implementuje různé nástroje a metody vytvořené projektem, vyhodnotí navrhované nástroje a v případě potřeby navrhne zlepšení. Do projektových aktivit se zapojí vybraní učitelé a budou monitorovat a hodnotit e-learningové moduly, realizovat a hodnotit aktivity s žáky.

Zapojeni budou žáci ve věku 14 – 18 let a zúčastní se dvou únikových místností a řady výzev.


KRÁTKÉ VÝZVY:

Virtuální plakát 3P

Debata ve škole

Karetní hra

Slepý na jeden den

Světla, kamera, akce!

Uhlíková stopa vyučovací hodiny
 

STŘEDNÍ VÝZVY:

Den aktivit

Den úklidu

Nápady pro školu bez plastu

Vytvoření vize školy
 

DLOUHÉ VÝZVY:

Moje škola proti šikaně a násilí

Sběr nebezpečného odpadu

Školní kluby

Uhlíková stopa školy

 

Ambasadorská škola v ČR:

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

Partneři projektu:

Programu Erasmus+
Euphoria Net (Itálie)
Formethic (Francie)
Logopsycom (Belgie)
Smart Nest (Lotyšsko)
Europe for You (Česká republika)

Kalendář realizace:

 

Realizační tým za EKO Gymnázium:                       

Učitelé:                                 

Ing. Zbyněk Lukavec

PhDr. Dagmar Lukavcová

PhDr. Petr Hercik, Ph.D.

Mgr. Bohdana Glierová

Bc. Petra Pačandová

Mgr. Jana Bartošová

Mgr. Martin Roubíček

Mgr. Vendula Bohuslavová

Třídy: 3.V, 4.V, 5.V, 6.V, 7.V, MMT2, MMT3, DNM2, DNM3

 

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU: WWW.SCHOOL‐SUSTAINABILITY.EU