Jazykový workout

Tréninkový kurz pro zájemce zaměřený na osobní rozvoj v mnoha oblastech. Rozvíjí fantazii, tvůrčí schopnosti a komunikační dovednosti.

O projektu:

Tréninkový mezipředmětový projekt nejen k tématům učiva českého jazyka, literatury, občanského a společenskovědního základu, ale i mnoha dalším, která v aplikované podobě svým způsobem prohlubují i rozšiřují tematický záběr daných vyučovacích předmětů. Projekt je specifický mj. tím, že není povinnou součástí výuky, ale nepovinnou tréninkovou nadstavbou. Je zdrojem a příležitostí pro rozvoj fantazie, tvořivosti, originality, komunikačních dovedností i rozhodování žáků. Nabízí žákům možnost pracovat na sobě ve vybraných oblastech zájmu a podílet se na jejich seberealizaci.


Realizace projektu:

Projekt je realizován ve volném čase žáků v návaznosti na předměty ČJ, LIU, OSZ i mimo ně.

Na začátku každého měsíce bude vyhlášena projektová výzva měsíce se zadáním tématu a formy aktivity (školní nástěnka, web). Žáci mají možnost se osobně přihlásit k její realizaci garantovi projektu během prvního týdne v měsíci (D. Lukavcová, místnost č. 103, přízemí).

Představení výstupů proběhne v rámci výuky s následnou publicitou nejlepších z nich na webových stránkách školy. Aktivita žáků zapojených do projektu bude ohodnocena v rámci předmětů ČJ, LIU nebo OSZ.

Pro přípravu projektových výstupů bude možnost využít TV studio a nahrávací studio na zámku.


Účastníci projektu: 

Zájemci z řad žáků EKO Gymnázia a SOŠ napříč všemi ročníky a obory studia.


Časový rozsah:

V průběhu školního roku 2023/2024 od října 2023.


Výstupy projektu:

Samostatné práce žáků -  foto, audio, video, psaný text aj.

VYHODNOCENÍ ŘÍJNOVÉ VÝZVY

VYHODNOCENÍ LISTOPADOVÉ VÝZVY

VYHODNOCENÍ LEDNOVÉ VÝZVY

VYHODNOCENÍ ÚNOROVÉ VÝZVY

VYHODNOCENÍ BŘEZNOVÉ VÝZVY

VYHODNOCENÍ DUBNOVÉ VÝZVY

Příklady rámcových projektových aktivit:

 

Tvůrčí psaní, blogy, podcasty, webové texty, medailonky, rozhovory, scénáře, reportáže, videospoty aj.


Garant projektu: PhDr. Dagmar Lukavcová