ArtMap Nantes – Poděbrady

Česko - francouzský projekt zaměřený na vzájemnou spolupráci podobně zaměřených uměleckých škol.

Číslo projektu: 2019-1-FR01-KA229-063072_2

 

O česko-francouzském projektu

Dlouhodobý projekt, který je realizován v rámci právě vznikajícího partnerství se školou blízkého zaměření ve Francii.

Podstatou projektu je vytvoření společné internetové stránky, kde bude umístěna interaktivní digitalizovaná mapa Poděbrad a bretaňského města Nantes. Nejedná se o klasickou mapu, ale o zobrazení města jakožto prostoru „žitého“ a „prožívaného“ studenty obou škol. Studenti si vyberou nějaké své oblíbené místo, které je například inspiruje k tvorbě, a následně je zdokumentují a zpracují v různých médiích. Svou volbu poté osvětlí textovým komentářem v angličtině.

Jedná se o mezipředmětový projekt propojující Multimediální tvorbu (Audiovizuální výchovu), Grafický design a Anglický jazyk s využitím evropské komunikační platformy pro školy eTwinning, který je určen primárně pro SOŠ Multimediálních studií, ale kterého se účastní i kvinta EKO Gymnázia. V rámci projektu se počítá s výměnným pobytem studentů z naší i z francouzské strany.

Cíl projektu

Cílem projektu je vzájemné poznání studentů obou uměleckých škol – SOŠ Multimediálních studií a francouzské školy - Centra grafických studií (Pôle des Arts Graphiques) - a navázání partnerství mezi těmito školami. Součástí projektu je i absolvování studijní cesty do Francie. Zároveň má projekt umožnit našim žákům aktivní využití anglického (i francouzského) jazyka a výměnu odborných zkušeností se studenty z Francie, země s bohatou kulturní a uměleckou tradicí.

 

Pedagogické zajištění

Mgr. et MgA. Petra Filipová – grafická tvorba
Mgr. Šimon Chloupek – tvorba webových stránek
Mgr. Kateřina Zumrová – anglický jazyk
Mgr. Jana Audrainová – koordinátorka projektu

 

Třídy

5.V, 2.M, 3.M, 4.M

 

Odkazy:

Internetové stránky francouzské školy: http://www.la-joliverie.com/pole-arts-graphiques/

Internetové stránky eTwinning: https: //www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

 

Články o projektu

Slibně započatá spolupráce s uměleckou školou v Nantes

 

Více na www.artmap.eu